Najnovije vijesti

  41.SVIBANJSKI TURNIR

  20.05.2023 - 21.05.2023. Zagreb – Hrvatska

  Takmičenje održano 20 I 21. Maja 2023. U Zagrebu u organizaciji GK Maksimir

   

  ĆOROVIĆ  ZANA SREBRENA ( 2 mjesto) U VJEŽBI SA TRAKOM

   

  REZULTATI:

  Krka Nora 14 mjesto (bez rekvizita)

  Glavinić Sara 11 mjesto (bez rekvizita) i 6 mjesto (obruč)

  Kafedžić Ižan Teja 11 mjesto (bez rekvizita) i 6 mjesto (obruč)

  Ćorović Zana 12 mjesto (obruč) i 2 mjesto (traka)

  Hebibović Saira 16 mjesto (lopta) i 14 mjesto (čunjevi)

  Šupić Hanan 15 mjesto (obruč) i 15 mjesto (lopta)

   

  REZULTATI 5. “ŽELJO CUP” 2023.

  Takmičenje održano 3. i 4 juna u sportskoj dvorani na Grbavici – Sarajevo.

  KRSG “Olimpiku” 39 medalja za pojedinačne (individualne) nastupe

  REZULTATI:

  A program: 1 zlatna, 2 srebrene i 1 bronzana medalja.

  B program: 2 zlatne, 3 srebrene i 3 bronzane medalja.

  B light program: 2 zlatne, 2 srebrene i 5 bronzanih medalja.

  Nacionalni “C” program:6 zlatnih, 7 srebrenih i 5 bronzanih medalja

  UKUPAN BROJ MEDALJA:

  11 ZLATNIH, 14 SREBRENIH I 14 BRONZANIH MEDALJA

  A PROGRAM:

  Zlatne: Spahić Ejna (čunjevi)

  Srebro: Halvadžija Ejna (bez rekvizita) i Gusinac Šejla (čunjevi)

  Bronza: Spahić Ejna (višeboj) i Gusinac Šejla (čunjevi)

  Ostali rezultati A programa: Dal Aylin 6, Zorlak Daira 4, Salčin Naida 5 (višeboj), Kalajdžisalihović Uma 5 (višeboj), Tandir Asja 7 (višeboj), Mirjanić Sara 5 (višeboj), Gusinac Šejla 4 i Jamaković Ajša 6 (višeboj)

   

  B PROGRAM:

  Zlatne: Turkušić Ajša Nur i Kmetaš Merjem (lopta)

  Srebrene: Dervišević Ena, Jamaković Ajna (vijača) i Mustajbegović Nejra (čunjevi)

  Bronzane: Šošević Azra, Mustajbegović Nejra (višeboj) i Mustajbegović Nejra (obruč)

  Ostali rezultati B programa: Krka Nora 5, Aziraj Nadja 6, Mešić Merima 4, Kmetaš Merjem 6 (višeboj), Vukičević Esma 12, Jamaković Ajna 11 i Čurić Ena 10 .

   

  B light PROGRAM:

  Zlatne: Čaušević Hanan (čunjevi) i Agić Ema (obruč)

  Srebrene: Abaz Nora i Sejdić Amna (lopta)

  Bronzane: Čustović Esma, Bašić Merjem, Kalajdžisalihović Manal, Tadić Vera i Kapičić Leina (obruč)

  Ostali rezultati B light programa: Duranović Aiša 4, Klinac Ema 5, Bašić Taida 4 i Šeta Nejla 4 (obruč)

   

  NACIONALNI “C” PRGRAM:

  Zlatne: Nedić Leina, Pjevo Amila, Milković Sara, Šabaredžović Denissa, Zečić Ismihana i Suljović Tajra

  Srebrene: Sarač Maida, Ražanica Dalia, Lončar Sara, Žigo Iman, Bašić Amna i Arbreša Voša

  Bronzane: Brčić Farah, Zasela Sajra, Turbo Nejra, Fako Dalija i Lukić Božica.

  Čestitamo KRG “Željezničar” na odličnoj organizaciji, kao i na odličnoj sportskoj atmosferi.

  Hvala trenericama KRSG “Olimpik”: Dedić Paši, Meholjić Eni, Hodžić Amili Glavinić Hidajeti.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  REZULTATI VIII „VICTORIA CUPA“- SARAJEVO, 13 I 14 MAJ 2023. GODINE
  KRSG „OLIMPIKU“ 119 MEDALJA
  42 MEDALJE U INDIVIDUALNOM PROGRAMU (18 zlatnih, 12 srebrenih i 12 bronzanih medalja)
  75 MEDALJA U GRUPNIM VJEŽBAMA
  INDIVIDUALNI PROGRAM
  A - PROGRAM
  ZLATNE: Tufekčić Asja, Zorlak Daira, Salčin Naida , Kalajdžisalihović Uma i Glavinić Sara.
  SREBRENE: Halvadžija Ejna i Kafedžić Ižan Teja
  BRONZANE: Tandir Asja.
  B – PROGRAM
  ZLATNE:Aziraj Nadja, Kmetaš Merjem i Mustajbegović Nejra
  SREBRENE: Turkušić Ajša Nur, Krka Nora i Čurić Ena
  BRONZANE: Dervišević Ena, Mešić Merima i Šošević Azra.
  B light PROGRAM
  ZLATNE: Čustović Esma, Tadić Vera, Šeta Nejla i Čaušević Hanan
  SREBRENE: Bašić Merjem i Krunić Dora
  BRONZANE: Duranović Aiša, Kalajdžisalihović Manal, Kapičić Leina i Sejdić Amna.
  C – PROGRAM:
  ZLATNE: Turbo Nejra, Lončar Sara, Radonja Emma, Skikić Mona, Zečić Ismihana i Suljović Tajra
  SREBRENE: Aganović Ajna, Ražanica Dalia,Žigo Iman, Bašić Amna i Oglečevac Ella
  BRONZANE: Fako Dalia, Pjevo Amila, Vučković Leona i Naimkadić Zana
  ZLATNE U GRUPNIM VJEŽBAMA:
  „PRVAČIĆ“: Čustović Esma, Bavčić Hana, Pašić Nađa, Hadžić Lana, Vučković Alina, Gasal Iman, Sarač
  Maida, Porić Lajla i Krka Lena.
  „BUDI SRETAN SVAKI DAN“: Klinac Ema, Halvadžija Ejna, Ražanica Dalia, Dervišević Ena, Turkušić Ajša
  Nur, Nedić Leina, Dohranović Esma i Mahmutović Ajna.
  „JOŠ SAM SAMO ROSA“: Aganović Ejna, Hasanović Adna, Hadžijusufović Merjem, Fočo Nejra, Maslak Asja,
  Arbreša Voša, Burzić Asja i Zubović Asja.
  „MALA SIRENA“: Duranović Aiša, Kalajdžisalihović Manal, Brčić Farah, Fako Dalija, Turbo Nejra, Aganović
  Ajna, Zasela Sajra, Bašić Merjem i Lončar Sara.
  „AYLIN – LOPTE“ : Hadžiahmetović Lamija, Dal Aylin, Sivac Lamija, Salčin Naida, Mešić Merima, Šošević
  Azra, Aziraj Nadja i Krka Nora.
  „LEJLA – OBRUČEVI“: Kalajdžisalihović Uma, Kafedžić Ižan Teja, Jamaković Ajna, Naimkadić Zana, Čurić
  Ena, Bašić Taida, Redžić Ajša, Tadić Vera, Kapičić Leina i Oglečevac Ella.
  „OBRUČEVI – PINK“ – Aziraj Nadja, Glavinić Sara, Zorlak Daira, Tufekčić Asja, Tandir Asja i Krka Nora.
  „OBRUČEVI – PERSPEKTIVA“: Gusinac Šejla, Ćorović Zana, Mirjanić Sara i Spahić Ejna.

  „DUO – LOPTE“ : Gusinac Šejla i Malešević Sara
  „ OBRUČEVI – SENIORKE“: Bajraktarević Sajra, Koso Nejla, Delić Dalia, Mustajbegović Nejra, Agović Amila i
  Jamaković Ajša.
  „GRUPNA – ČUNJEVI“: Gusinac Šejla, Ćorović Zana, Mirjanić Sara i Spahić Ejna.
  Zahavljujemo se trenericama: Paši, Eni, Amili i Hidajeti
  Organizatoru takmičenja čestitke za dobru organizaciju i za gostoprimstvo.
  Sljedeći vikend su naše takmičarke u Zagrebu , a zatim nas očekuje učešće na „Željo cupu“ – Sarajevo.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  REZULTATI 16 MEĐUNARDNOG TAKMIČENJA ATG – CUP, GRAZ – AUSTRIJA
  KRSG “OLIMPIK” BOGATIJI ZA 5 (pet) MEDALJA
  ZLATO: Mušić Esma (lopta)
  SREBRENE: Hysenaj Iman (obruč) i Malešević Sara (obruč)
  BRONZANE: Gusinac Šejla (obruč) i Gusinac Šejla (lopta)
  OSTALI REZULTATI:
  Meholjić Ena , 5 (lopta), 7 (obruč) i 8 (čunjevi)
  Malešević Sara 4 (čunjevi)
  Jamaković Ajša 5 (obruč), 6 (lopta) i 10 (čunjevi)
  Gusinac Šejla 7 (čunjevi)
  Spahić Ejna 4 (lopta), 5 (obruč) i 4 (čunjevi)

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  REZULTATI “ GAZELA CUPA” – PULA
  Takmičenje održano 29.04.2023. u Puli u organizaciji KRG “Gazela”

  KRSG “Olimpiku” 4 BRONZANE medalje:
  Gusinac Šejla 3 mjesto – lopta
  Mirjanić Sara 3 mjesto – lopta
  Kafedžić Teja Ižan 3 mjesto – obruč
  Salčin Naida 3 mjesto – obruč

  Čestitamo na rezultatima Kalajdžisalihović Umi, Bulbulušić Iman i Vukičević Esmi.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  REZULTATI IZ PEČUHA – MAĐARSKA

  06.04. do 08.04.2023.godine

  PRVO MJESTO ZA GRUPNU VJEŽBU SA OBRUČEVIMA:

  1. Gusinac Šejla - zlato
  2. Mirjanić Sara - zlato
  3. Ćorović Zana - zlato
  4. Spahić Ejna - zlato

  : OSTALI REZULTATI U  INDIVIDUALNIM  VJEŽBAMA  - VIŠEBOJ

  1. Hebibović Saira 12 mjesto (obruč + lopta + čunjevi)
  2. Malešević Sara 13 mjesto (obruč + čunjevi + traka)
  3. Hubanić Tajra 14 mjesto (obruč + lopta + čunjevi)
  4. Spahić Ejna 13 mjesto (obruč + lopta + čunjevi)
  5. Gusinac Šejla 16 mjesto (obruč + lopta + čunjevi)
  6. Ćorović Zana 20 mjesto (obruč + lopta + čunjevi)
  7. Mirjanić Sara 21 mjesto (obruč + lopta + čunjevi)

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  REZULTATI  XX  “OLIMPIK CUPA” ,18 i 19 mart 2023.

  S.D.”Ramiz Salčin” – Mojmilo (Sarajevo)

  A PROGRAM

  Zlatne: Glavinić Sara (višeboj + bez rekvizita + obruč), Halvadžija Ejna (bez rekvizita), Opardija Nađa (bez rekvizita), Zorlak Daira (višeboj + bez rekvizita + obruč), Bulbulušić Iman (vijača), Ćorović Zana (bez rekvizita), Mirjanić Sara (vijača), Jamaković Ajša (lopta), Hebibović Saira (čunjevi), Hodžić Amila (obruč), Meholjić Ena (lopta), Meholjić Ena (čunjevi) i Meholjić Ena (viševoj).

  Srebrene: Halvadžija Ejna (višeboj + obruč), Tufekčić Asja (bez rekvizita), Dal Aylin (obruč), Dal Aylin (višeboj), Bulbulušić Iman (bez rekvizita), Kalajdžisalihović Uma (lopta), Kalajdžisalihović Uma (čunjevi), Mirjanić Sara (bez rekvizita), Ćorović Zana (obruč), Mirjanić Sara (lopta), Ćorović Zana (traka), Ćorović Zana (višeboj), Gusinac Šejla (lopta), Spahić Ejna (čunjevi), Hebibović Saira (obruč), Hebibović Saira (lopta), Malešević Sara (čunjevi), Jamaković Ajša (traka), Hebibović Saira (višeboj), Meholjić Ena (obruč), Hodžić Amila (lopta), Hodžić Amila (čunjevi) i Hodžić Amila (višeboj).

  Bronzane: Dal Aylin (bez rekvizita), Hadžiahmetović Lamija (bez rekvizita), Kafedžić Ižan Teja (bez rekvizita), Mirjanić Sara (višeboj), Spahić Ejna (obruč), Gusinac Šejla (čunjevi), Spahić Ejna (traka + višeboj), Jamaković Ajša (obruč + višeboj), Šupić Hanan(čunjevi) i Malešević Sara ( traka).

  B PROGRAM

  Zlatne: Krka Nora (obruč) , Aziraj Nadja (obruč) , Jamaković Ajna (bez rekvizita + vijača), Kmetaš Merjem (lopta), Agović Amila (traka), Koso Nejla (vijača), Delić Dalia (obruč + čunjevi ), Bajraktarević Sajra (lopta + traka + višeboj) I Agić Sarah (obruč + čunjevi + višeboj)

  Srebrene:Dervišević Ena (bez rekvizita) , Mešić Merima (bez rekvizita + obruč) , Žerić Lejla (lopta), Vukičević Esma (bez rekvizita), Mustajbegović Nejra (čunjevi) Delić Dalia (višeboj).

  Bronzane:Turkušić Ajša Nur (bez rekvizita), Kmetaš Merjem (obruč + višeboj), Čurić Ena (bez rekvizita), Podbićanin Ela (obruč + lopta + višeboj).

  B  LIGHT PROGRAM

  Zlatne: Rondić Sana (bez rekvizita), Čustović Esma (bez rekvizita) , Ibrović Asja (bez rekvizita), Kapičić Leina (vijača), Krunić Dora (obruč), Podbićanin Lajla (bez rekvizita), Šeta Nejla (lopta), Delić Dalal (lopta), Sejdić Amna (lopta), Čaušević Hanan (čunjevi) I Agić Ema (obruč).

  Srebrene: Duranović Aiša(bez rekvizita), Mahmutović Ajna (bez rekvizita), Tadić Vera (bez rekvizita) I Mujčinović Uma (bez rekvizita).

  Bronzane: Bašić Taida (bez rekvizita) i Rondić Kanita (bez rekvizita).

  C (nacionalni) PROGRAM:

  Zlatne: Pašić Nađa, Ražanica Dalia, Lončar Sara, Sivac Lamija, Pjevo Amila, Milković Sara, Huskić Adna, Oglečevac Ella (vijača) , Popara Gana, Suljević Tajra (vijača) i Zečić Ismihana (vijača)

  Srebrene: Fako  Dalia, Turbo Nejra, Aziraj Ema, Bašić Amna i Popara Alma (obruč).

  Bronzane: Aganović Ajna, Starhonić Šejma, Žigo Iman i Lukić Božica.

  ZLATNE U GRUPNIM VJEŽBAMA: Abaz Nora, Aganović Ajna i Ejna, Aziraj Nadja i Ema, Bašić Merjem, Bavčić Hana, Brčić Farah, Burzić Asja, Čurić Ena, Ćorović Zana, Čustović Esma, Dal Aylin, Dervišević Ena, Duranović Aiša, Fako Dalija, Glavinić Sara, Gusinac Šejla, Hadžiahmetović Lamija, Hadžić Lama, Hadžijusufović Merjem, Halilović Uma, Halvadžija Ejna, Hasanović Adna, Hebibović Saira, Hysenaj Iman, Jamaković Ajša, Jamaković Ajna, Kafedžić Ižan Teja, Kalajdžisalihović Uma  i Manal, Klinac Ema, Kmetaš Merjem,  Krka Nora i Lena, Mahmutović Ajna, Malešević Sara, Mešić Merima, Milković Sara, Mirjanić Sara, Mujčinović Una, Ema i Ena, Pašić Nađa, Podbićanin Ela i Lajla, Ražanica Dalia, Rondić Kanit i Sana, Salčin Naida, Salkanović Ida, Selimović Ejna, Sivac Lamija, Spahić Ejna, Suljović Tajra, Šošević Azra, Šupić Hanan, Tandir Asja, Tufekčić Asja, Turbo Nejra, Tulek Amila, Turkušić Ajša Nir, Učanbarlić Ema, Vukičević Esma, Zečić Ismihana, Zorlak Daira, Žigo Iman, Fočo Nejra, Nedić Leina i Zasela Sajra.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  REZULTATI   DRUGOG  PRVENSTVA  KANTONA SARAJEVO  RITMIČKE GIMNASTIKE U INDIVIDUALNIM I GRUPNIM VJEŽBMA

  18 I 19. FEBRUAR 2023. GODINE

   

  KRSG “OLIMPIK” BOGATIJI ZA 115 MEDALJA!

  Takmičenje  se održalo u  S.D.”Srce” – Buća Potok, a u organizaciji GSKS.

  KRSG “OLIMPIK “ osvojio 115 medalja: 57 u ndivindualnim vježbama  58 u grupnim vježbama

   

  INDIVIDUALNE:

  A program: 6 zlatnih, 6 srebrenih i 10 bronzanih

  B program: 7 zlatnih, 4 srebrene i 3 bronzane

  B light program: 3 zlatne, 3 srebrene i 2 bronzane

  C program: 3 zlatne , 6 srebrenih I 4 bronzane

   

  A program zlatne: Kalajdžisalihović Uma (čunjevi), Mirjanić Sara (lopta), Spahić Ejna (obruč), Gusinac Šejla (lopta), Jamaković Ajša (obruč) i Malešević Sara (traka).

  A program srebrene. Halavadžija Ejna, Kafedžić Ižan Teja, Ćorović Zana (obruč), Malešević Sara (obruč), Ajša Jamaković (lopta) i Hebibović Saira (čunjevi).

  A program bronzane: Glavinić Sara, Hadžiahmetović Lamija, Tandir Asja, Šupić Hanan (obruč), Hubanić Tajra (čunjevi), Avdaković Tajra (lopta), Avdaković Tajra (čunjevi), Meholjić Ena (obruč), Hodžić Amila (lopta) , Meholjić Ena (čunjevi) i Zorlak Daira.

   

  B program zlatne: Turkušić Ajša Nur, Aziraj Nadja, Agović Amila (traka), Podbićanin Ela (obruč), Delić Dalia (obruč), Bajraktarević Saira  (lopta)i Agić Sarah (čunjevi).

  B program srebrene: Dervišević Ena, Kmetaš Merjem (lopta), Jamaković Ajna I Mustajbegović Nejra (obruč).

  B program bronzane: Krka Nora, Šošević Azra i Žerić Lejla.

   

  B light program zlatne : Čustović Esma, Sejdić Amna i Agić Ema.

  B light program srebrene: Bašić Merjem, Šeta Nejla i Delić Dalal.

  B light program bronzane: Kalajdžisalihović Manal i Tadić Vera.

   

  C program zlatne: Bašić Amna, Zečić Ismihana (vijača) i Popara Alma (obruč).

  C program srebrene: Ražanica Dalia, Milković Sara, Pjevo Amila, Huskić Adna, Popara Gana i Suljović Tajra (vijača).

  C program bronzane: Turbo Nejra, Sivac Lamija  Lukić Božica.

   

  ZLATNE U GRUPNIM VJEŽBAMA: Abaz Nora, Aganović Ajna i Ejna, Arnautović Sara, Avdaković Tajra, Aziraj Nadja, Bašić Merjem, Bavčić Hana, Brčić Farah, Ćorović Zana, Čustović Esma, Dal Aylin, Dervišević Ena, Duranović Aiša, Fako Dalija, Glavinić Sara, Gusinac Šejla, Hadžiahmetović Lamija, Hadžić Lana, Hadžijusufović Merjem, Halilović Uma, Hačvadžija Ejna, Hasanović Adna, Hebibović Saira, Hubanić Tajra, Jamaković Ajša, Kafedžić Ižan Teja, Kalajdžisalihović Uma i Manal, Klinac Ema, Kmetaš Merjem, Krka Nora, Malešević Sara, Mešić Merima, Malešević Sara, Mirjanić Sara, Mušić Esma, Pašić Nađa, Radonja Emma, Ražanica Dalia, Rondić Kanita i Sana, Salčin Naida, Salkanović Ida, Selimović Ejna, Sivac Lamija, Spahić Ejna, Šošević Azra, Šupić Hanan, Tufekčić Asja, Tulek Amila, Turbo Nejra, Turkušić Ajša Nur, Učanbarlić Ema, Vučković Alina, Vukičević Esma, Zorlak Daira, Zukić Ejna, Žerić Lejla i Žigo Iman.

  ČESTITAMO , svim članicama KRSG “Olimpik”, trenericama Paši, Amili, Eni i Hidajeti.

   

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  VI MEĐUNARODNO - PRIJATELJSKA GIMESTRADA

  Gimestrada će se održati u okviru manifestacije "Novogradski dani 2022."

  Datum održavanja:26.6.2022. (nedjelja)

  Sportska dvorana : J.U. “Peta gimnazija” i Gimnazija “Dobrinja”, S.P.Senčiija bb 71 000 Sarajevo

  VI Gimestrada 2022. godine će početi sa zajedničkim zagrijavanjem i razgibavanjem uz pjesmu “Neka živi gimnastika!”

  ORGANIZATOR: KRSG "OLIMPIK"

  Cilj "Gimestrade": Popularizacija svih gimnastičkih disciplina, afirmacija masovnog i vrhunskog sporta, okupljanje gimnastičkih klubova, zajedničko druženje i razmjena iskustava, te prisutnim u dvorani prezentovanje umijeća ovog baznog sporta, razvoja svijesti o zdravom životu i stilu življenja.

  DANI KRSG "OLIMPIKA"

  Od 22.10.2021.godine do 30.11.2021.godine naš klub će organizovati zabavno – edukativne treninge, radionice, izložbe, takmičenja, druženja ... Analizirat ćemo postignute rezultate u 2021.godini, nagraditi Diplomama učesnice Nagradnog likovnog konkursa, uručit ćemo i Zahvalnice i Specijalna priznanja dugogodišnjim članicama i takmičarkama kluba. Dodjelit ćemo i Specijalna – posebna priznanja za postignute rezultate. Bit će to veseli treninzi obojeni optimizmom za još bolju organizaciju u 2022.godini. Družit ćemo se i sa starijim generacijom našeg kluba, prijateljima i sponzorima našeg kluba. Organizovat ćemo edukativna predavanja, javni trening sa takmičarkama za roditelje kao i predavanja za roditelje, klubsko takmičenje, izbor najbolje grupne vježbe, modnu reviju, maskenbal ... Plan i program planiranih aktivnosti pravovremeno ćemo oglasiti.Otvorit ćemo Novu knjigu historije Olimpika. Prva stranica bit će prazna. Tekst ćemo ispisati sami svjim djelovanjem i rezultatima. Naslovit ćemo knjigu „Nove prilike“.U poklone ćemo Vam upakovati iskrenost, ljubav, lijepe želje za svih 365 dana u 2022.godini.Želimo Vam ,da svakog narednog dana budete zdrave, bezbrižne, još bolje djevojčice i djevojke sa srcem punim ljubavi i radosti.U zdravom tijelu zdrav duh, u mislima radost, zanemarite eventualne neuspjehe i zajedno stvarajmo nove mogućnosti.Vaš KRSG „Olimpik“!

  {gallery}dani{/gallery}

  ZAVRŠEN  SISTEMATSKI  PREGLED TAKMIČARKI KRSG“OLIMPIK“ 

  11.10.2021.godine je bio i posljednji dan kada je završena još jedna naša zajednička aktivnost. Upješno završen Sistematski pregled naših 118. takmičarki u Zavodu za sportsku medicinu Kantona Sarajevo. Sistematski je trajo pet dana i sve je prošlo besprijekorno. Zahvaljujemo svima koji su doprinijeli da uspješno završimo i ovu sportsku i zakonsku obavezu.

  ZAVRŠEN SISTEMATSKI PREGLED TAKMIČARKI KRSG“OLIMPIK“
  Danas je okaončana još jedna naša zajednička aktivnost.. Upješno završen Sistematski pregled naših 95. takmičarki u Zavodu za sportsku medicinu Kantona Sarajevo. Zahvaljujemo svima koji su doprinijeli da uspješno završimo i ovu sportsku i zakonsku obavezu. Posebna zahvalnost Mariu Glaviniću, sekretaru kluba koji je sve vrijeme , oba dana, bio sa našim članicama.
  IDEMO DALJE, BOLJE I USPJEŠNIJE!

  ZAVRŠENE DESTODNEVNE PRIPREME TAKMIČARKI KRSG „OLIMPIKA“

  Od 06.01.2020.godine do 15.01.2020.godine održane desetodnevne zimske pripreme takmičarki KRSG“Olimpik“. Djevojčice deset dana vrijedno treninale u prosijeku po 7 do 8 sati dnevno. Usavršavale tehniku svih rekvizita, razvijela motoričke sposobnosti, usavršavale tehniku tijela (skokove, ravnoteže, piruete, rotacije, talase, plesne korake,poluakrobatske, akrobatske elemente) majstorstva sa rekvizitima, rizike i usavršavale koreografije sa rekvizitima. U kratkim pauzama zdravo se hranile, družile, bodrile jedna drugu i u svakom trenutku bile jedna drugoj podrška prilikom savladavanja novih tehničkih zahtjeva. G.Šejla, G.Dalila, A.Amina, P.Ajša, J.Ajša, J.Ajna, Ć.Zana, S.Ejna, A.Merjem, A.Tajra, H.Tajra, F.Farah, M.Sara, B.Sajra, N.Tijana i A.Amila potvrdile svoj kvalitet i opravdale očekivanja trenerice Hidajete. Sve čestitke ovim divnim djevojčicama, njihovoj upornosti, radu, požrtvovanosti i željom za učenjem složenih kretnih zadataka. Zadovoljstvo je bilo ovih deset dana raditi sa ovom ekipom koja se vrijedno priprema za Državno prvenstvo u ritmičkoj gimnastici. Od 18.01.2020. godine počinju pripreme druge grupe takmičarki kluba. Veliko hvala i našoj trenerici Eni Meholjić na predivnim fotografijama i videu koji je snimila za dugo i lijepo sjećanje na ove pripreme.

  28.12.2019. Fakultet za tjelesni odgoj i sport i Gimnasticki savez Bosne i Hercegovine.

  Predavači:

  - prof.dr.sc. Branimir Mikić

  - prof.dr.sc. Alija Biberović

  - prof.dr.sc. Dževad Džibrić

  - prof.dr.sc. Adnan Tufekčić

  - Dr.sci. Jasmin Zahirović

  Cjelodnevnom seminaru prisustvovale trenerice KRSG "Olimpik": Amila Hodžić, Ena Meholjić, Paša Dedić i Hidajeta Glavinić. Iz opravdanih razloga trenerica Berina Proho danas nije mogla biti prisutna. Klub Olimpik će uvijek podržavati edukaciju stručnog kadra u sportu, jer samo obrazovan i stručan trener može dati adekvatan podstrek u cjelokopnom razvoju djeteta. Zahvaljujemo GS BIH na odličnoj organizaciji , sretno trenericama u budućem radu , a sportistima da znaju prepoznati stručan rad i da im autoriteti na treningu budu treneri koji su od sportskog iskustva i znanja.

  SEMINAR

  8.12.2019.godine održan seminar za trenere ritmičke gimnastike, u organizaciji Gimnastičkog saveza Bosne i Hercegovine, trenerice našeg kluba Hidajeta Glavinić, Amila Hodžić i Ena Meholjić su prisustvovala predivnom dvosatnom predavanju prof.dr. Snežane.V.Bijelić koja je na vrlo interesantan način prenijela dio svog znanja i dugogodišnjeg iskustva.

  Hvala mojoj uvaženoj prijateljici Snežani.

  Humanitarna akcija “Moja kosa-tvoja kosa”

  Bajraktarević Sajra, Delić Dalia, Hebibović Saira i Hebibović Iman su djevojčice KRSG "Olimpika" koje su zahvaljujući prvenstveno odgoju svojih roditelja upotpunile svoju ličnost i svoj karakter učestvujući u HUMANITARNOJ akciji "Moja kosa - tvoja kosa" i na taj način potvrdile svoju osobenost. KRSG "Olimpik" je ponosan na sve djevojčice kluba koje na ovaj ili neki drugi način upotpunjuju i grade sebe kao buduće odrasle ljude. Bravo za roditelje, BRAVO plavo - zelene PRINCEZE! I ostale djevojčice - članice našeg kluba su u prethodnom periodu učestvovale u mnogim humanitarnim aktivnostima na šta je klub ponosan i neizmjerno zahvalan roditeljima. Sportista nije samo osvojena medalja - VEĆ KOMPLETNA LIČNOST, koju uz pomoć roditelja i njihovih pedagoga u školama zajednički usmjeravamo da budu odrasle gospođe sa vrhunskim miljeom i kvalitetama. BRAVO: Dalia, Iman, Saira i Sajra!

  POZIVNICA ZA JAVNI TRENING 19.10.2019.GODINE 

  DJECA SU NAŠA ODGOVORNOST - DANI "KRSG OLIMPIKA"         

  USPJEH NAŠE DJECE, NJIHOVO OBRAZOVANJE, VASPITANJE, ZDRAVLJE, MOTIVACIJA … SU NAŠA ODGOVORNOST                     

  U sklopu dana “ KRSG Olimpik” organizirat će se radionice za sve članice kluba. 

  Teme radionica su prilagođene dječijem uzrastu kao i njihovim potrebama. 

  Radionice i predavanje će se održati u subotu i nedjelju (19. i 20.10.2019.godine) u sklopu treninga planiranih za grupne vježbe.

  Predavanja i radionice su predviđene da traju maksimalno do 45 minuta. 

  Molim roditelje kada budu dovodili djecu na trening da djeca ponesu po 1 – 2 različite voćke po slobodnom odabiru. 

              72435853 1166568586867660 3141724922976403456 n 72819260 3206137116127273 8032098823641759744 n   72898307 784728325297733 4844709735359840256 n  73524557 802422933507785 7823796607752601600 n

  Teme radionica i predavanja: Značaj voća u ishrani, Zdrava ishrana i principi zdravlja, Značaj obrazovanja, Motivacija i samopuzdanje u sportu, Značaj odgoja i vaspitanja, Značaj porodice, Sport I ishrana, Zamor i oporavak… Svaka tema i radionica će biti prilagođena dječijem uzrastu. 

  Molim sve članice koje su po rasporedu predviđene za rad u grupnim vježbama da obavezno prisustvuju treningu predviđen za grupne vježbe. 

  16. oktobar - Svjetski dan hrane  

  Svjetski dan hrane proglasila je Svjetska zdravstvena organizacija i obilježava se svake godine 16. oktobra. Na taj dan slavimo hranu, ali i razmjenu, napredak i raznolikost poljoprivrede. 

  Cilj obilježavanja ovog dana je i pojačati svijest javnosti o problemu nedostatka hrane u svijetu te ojačati solidarnost zemalja u borbi protiv gladi, pothranjenosti i siromaštva. Iako u našim razvijenim zemljama obilujemo hranom, a trošimo je i previše, u siromašnim zemljama vlada glad. U svijetu oko 870 milijuna ljudi gladuje! Ovaj se dan obilježava različitim akcijama u kojima se daje hrana onima koji su najugroženiji. 

  Najveći izazov današnjih generacija predstavlja poboljšanje kvalitete hrane u prehrambenom lancu. Trend smanjenja kvalitete hrane uzrokovan sve većom željom za ekonomskom dobiti treba zaustaviti kroz povećanu kontrolu proizvođača hrane, distribucije i prodaje hrane kao i nadzor i ispitivanje hrane u laboratorijima. 

  Svjetski dan hrane proglašen je 1979. godine na konferenciji Svjetske organizacije za hranu i poljoprivredu (FAO) kako bi se obilježio dan osnivanja ove organizacije 1945. godine. 

  1980. godine Generalna skupština organizacije usvojila je obilježavanje ovog dana zbog činjenice da je ''hrana preduslov ljudskog opstanka i blagostanja te temeljna ljudska potreba''. 

  Svjetski dan zdravlja obilježava se 7. aprila svake godine pod pokroviteljstvom Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). 

  Prva Svjetska zdravstvena skupština koju je organizirala Svjetska zdravstvena organizacija održana je 1948. godine. Odlukom skupštine 7. april određen je za Svjetski dan zdravlja i počeo se slaviti od 1950. godine. Ovaj dan se obilježava kako bi se izgradila svijest o određenoj temi koja je vezana za zdravlje čime bi se skrenula pažnja na prioritetna područja koje su briga Svjetske zdravstvene organizacije. Aktivnosti vezane za tu određenu temu, kao i sredstva potrebna za njih, ne smiju se odnositi samo na dan 7. april, već bi se o njima trebalo voditi računa tokom cijele godine i svaki dan 

  15. maj – Međunarodni dan porodice 

  Međunarodni dan porodice obilježava se svake godine 15. maja u cijelom svijetu. Generalna skupština UN-a je 20. septembra 1993. donijela rezoluciju 47/237 kojom se utvrđuje ovaj dan kao Međunarodni dan porodice. Cilj obilježavanja ovog dana je da se podigne svjesnost o važnosti porodice, te potakne javnost na pružanje podrške porodicama koje su suočene sa problemima u ekonomskom, društvenom i kulturnom smislu.  72256647 408151270085134 8544174283851563008 n

  Porodica je osnovna jedinica društva. Stoga, ona zahtijeva zaštitu, pomoć i podršku od strane svojih članova, ali i društva kao cjeline. Jedino na taj način svatko pojedinačno može dati svoj optimalni doprinos zajednici u kojoj živi. Porodica je zaštićena od strane UN-a i formalno, i to putem Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, Deklaracije o društvenom napretku i razvoju, te Konvencije o ukidanju svih oblika diskriminacije protiv žena. 72402129 509119859868188 1776281525961097216 n

  Ovaj dan naglašava važnost obitelji i obilježava se na različite načine diljem svijeta: kroz programe koji su usmjereni ka pružanju podrške porodici, različite organizovane događaje i koncerte. Ovaj dan obilježavaju porodice u svojim domovima, u prirodi, na omiljenim mjestima. 

  Proslavite i vi ovaj dan , ali I svaki dan , i provedite ga sa svojim najdražima. Podsjetite se na ono šta vas veže, šta vas raduje, šta dijelite i šta još možete učiniti jedni za druge.

  Godišnjica Kluba

  Oktobar je mjesec kada klub "Olimpik" obilježava godišnjicu postojanja.Klub je počeo sa radom ratne 1992.godine počevši sa prvim "treninzima" koji su se održavali po stubištima, haustorima i podrumima. Ratne 1994.godine klub Olimpik je upisan i u sudski registar dobivši i Rješenje o registraciji.

  U mjesecu oktobru, a povodom obilježevanja godišnjice kluba planirane su sljedeće aktivnosti: 1. Predavanja za sve članice kluba koja će biti pravovremeno glašena. Predavanja će biti tematska i prilagođena dječjem uzrastu

  2. Prezentacija uspješnih takmičarki kluba

  3. Dani zdrave ishrane

  4. Gostovanja poznatih i uspješnih sportista

  5. Radionice za najmlađe

  6.Nagradni konkurs za najbolji literarni rad i za najbolji likovni crtež na temu : " Ritmička gimnastika". Konkurs otvoren od 15.09.2019.godine i završava se 30.09.2019.godine. Radovi se mogu predati trenericama na treningu. Nagrade su simbolične i bit će uručene na svečanoj ceremoniji obilježavanja završne manifestacije "Dani Olimpika"

  7. Javni trening sa takmičarkama kluba

  8. Svečana večera i druženje

  9. Dokumentarni film "25 godina Olimpika"

  Datumi pojedinih aktivnosti bit će poznat najkasnije do 30.09.2019.godine. Svi koji koji vole ritmičku gimnastiku a imaju neki prijedlog ili sugestiju povodom naših aktivnosti mogu ih poslati na e - mail: hidajeta.olimpik@gmail.com ili lično na treningu saopštiti trenericama kluba.

  DOBRO DOŠLI U PORODICU PLAVO -ZELENIH PRINCEZA!

  DRŽAVNO PRVENSTVO RITMIČKE GIMNASTIKE U INDIVIDUALNIM I GRUPNIM VJEŽBAMA, 22.12.2018.

  Državno prvenstvo BiH u ritmičkoj gimnastici u znaku Olimpikovih plavo – zelenih princeza

  Najuspješnije seniorke Državnog prvenstva Amila Hodžić i Ena Meholjić potvrdile kvalitet 126 medalja za KRSG „Olimpik“: 70 zlatnih u grupnim vježbama, 17 zlatnih A program, 10 srebrenih A program, 3 bronzane A program,10 zlatnih B program, 10 srebrenih B program i 6 bronzanih B program

  U subotu 22.12.2018.godine u organizaciji Gimnastičkog saveza BiH održano 2. Državno prvenstvo BiH u ritmičkoj gimnastici. Takmičenje je održano u individualnim i grupnim vježbama.Tehnički organizator takmičenja bio je Klub ritmičko–sportske gimnastike „Olimpik“. Dvorana JU „Peta gimnazija „ i JU Gimnazija „Dobrinja“ od ranih jutarnjih sati do kasno navečer bila je do posljednjeg mjesta popunjena. KRSG „Olimpik“ se predstavio sa 120 takmičarki u grupnim vježbama (70 takmičarki) , u A programu ( 13 takmičarki ) i u B programu ( 37 takmičarki). KRSG „Olimpik“ potvrdio da je rasadnik talenata kao i da je odličan organizator te da može tehnički i kavlitetno odgovoriti ovakvim manifestacijama. Ukupan broj takmičarki u individualnim vježbama je bio 50 djevojčica. Svih 70 (sedamdeset) takmičarki kluba Olimpik su osvojile zlatne medalje i to u sljedećim kategorijama. Zlatne medalje u B programu su sljedeća godišta: 2012/2011/2010., 2008.,2005., 2004. i juniorke u grupnoj vježbi sa obručevima Zlatne medalje u A programu su sljedeća godišta: 2011.godište, 2009.godište i 2007/2006 godište.

  Rezultati Državnog prvenstva za B program: Zlatne u B prgramu: Jamaković Ajna (bez rekvizita), Šuntić Nora (obruč), Huduti Naida (bez rekvizita), Kepeš Aida (vijača), Dervišević Lana (bez rekvizita), Avdaković Tajra (obruč), Žarak Nora (obruč), Bajraktarević Sajra (obruč), Šarić Emina (obruč) i Begić Sarah (obruč).

  Srebrene u B programu: Pindžo Ajša (bez rekvizita), Hubanić Tajra (bez rekvizita), Agović Amila (obruč), Alibašić Merjem ( obruč), Časar Dora (bez rekvizita), Trogrlić Anja ( bez rekvizita), Delić Dalia (bez rekvizita), Zavišić Andrea (obruč), Malkić Emina (lopta) i Čaušević Hanan (obruč)

  Bronzane u B programu: Hysenaj Iman ( bez rekvizita), Alihodžić Amina (bez rekvizita), Nezirević Amina (bez rekvizita), Ibrić Amani (bez rekvizita), Hot Sumeja (obruč) i Šahović Ena ( bez rekvizita). Ukupan broj osvojenih medalja u B programu je 10 zlaznih, 10 srebrenih i 6 bronzanih

  Rezultati Državnog prvenstva za A program: Zlatne u A prgramu: Gusinac Dalila ( bez rekvizita), Šehović Asija (obruč), Jusufović Adana (obruč), Hebibović Iman (bez rekvizita), Fejzić Farah (vijača), Hebibović Iman (obruč), Hebibović Iman (lopta), Fejzić Farah ( traka), Fejzić Farah (višeboj), Džemat Sajra( obruč), Hodžić Amila (obruč), Džemat Sajra (lopta), Hodžić Amila (lopta), Džemat Sajra (čunjevi), Meholjić Ena (čunjevi), Hodžić Amila (višeboj) i Džemat Sajra (višeboj).

  Srebrene u A programu: Užičanin Tejma (bez rekvizita), Gusinac Šejla (obruč), Jusufović Adana(bez rekvizita), Đurđević Ada Amina (bez rekvizita), Hebibović Saira (obruč), Đurđević Ada Amina (obruč), Fejzić Farah (čunjevi), Meholjić Ena (obruč), Hodžić Amila (čunjevi) i Meholjić Ena (višeboj).

  Bronzane u A programu: Užičanin Tejma (obruč), Jamaković Ajša (bez rekvizita) i Meholjić Ena (lopta).

  Ukupan broj osvojenih medalja u A programu je 17 zlaznih, 10 srebrenih i 3 bronzane medalje. Zlato u grupnim vježbama osvojile: Užičanin Tejma, Gusinac Dalila, Gusinac Šejla, Pindžo Ajša, Šehović Asija, Pindžo Ajša, Sejdić Amna, Podbićanin Lajla, Hysenaj Iman, Šeta Nejla, Melunović Ajša, Juković Uma, Jamaković Ajna, Alihodžić Amina, Nezirević Amina, Kurtalić Elma, Ahmetović Ismihan, Perjan Ejla, Mustajbegović Nejra, Gaćanović Sajra, Betu Rana Alimici, Smajić Ilda, Begić Zara, Jusufović Adana, Peksin Farah, Mahmutović Nadia, Malešević Sara, Jamaković Ajša, Agović Amila, Šuntić Nora, Hubanić Tajra, Hebibović Saira, Huduti Naida, Ibrić Amani, Časar Dora, Đurđević Ada Amina, Šahović Ena, Hot Sumeja, Dervišević Lana, Kepeš Aida, Avdaković Tajra, Koso Nejla, Lutvić Sara, Imamović Suana, Fočo Sunita, Podbićanin Ela, Alibašić Merjem, Hadžibulić Lamija, Tahmaz Irma, Mekić Sara, Kapur Ema, Bajraktarević Sajra, Delić Dalia, Fejzić Farah, Oruč Nejla, Žarak Nora, Trogrlić Anja, Zavišić Andrea, Šarić Emina, Elezagić Ajna, Begić Sarah, Džemat Sajra, Čaušević Hanan i Malkić Emina. Državno prvenstvo je potvrdilo evidentan napredak kod takmičarki ali je i pokazatelj koliko još treba trenirati, vježbati i usavršavati vježbe. Zahvaljujemo se cijeloj porodici Olimpika, prvenstveno takmičarkama ,roditeljima i trenericama (Amila Hodžić, Ena Meholjić, Paša Dedić, Amna Demirović i Hidajeta Glavinić).

  Hvala svima koji su doprinijeli da tehnička organizacija Državnog prvenstava bude besprijekorna. Hvala UO GS BIH na ukazanom povjerenju. Idemo dalje zimske pripreme (januar), Mađarska (februar), Bugarska (februar) pa 16. „Olimpik cup 2019.“ (mart)

  Međunarodni turnir ritmičke gimnastike "Gracia Cup 2018."
  Zlatne djevojčice na Zlatiboru u grupnim vježbama:
  2011.godište: Jamaković Ajna, Melunović Ajša, Juković Uma, Alihodžić Amina , Mustajbegović Nejra
  2009.godište: Huduti Naida, Šuntić Nora, Agović Amila, Malešević Sara, Hebibović Saira, Hubanić Tajra i Jamaković Ajša
  2008.godište: Avdaković Tajra, Kepeš Aida, Časar Dora, Fočo Sunita i Imamović Suana
  2007.godište: Hebibović Iman i Žarak Nora
  2006.godište: Bajraktarević Sajra, Delić Dalia i Fejzić Farah
  KRSG "Olimpik" bogatiji za 54 medalje. Takmicarke kluba osvojile 25 zlatnih medaja u grupnim vjezbama i 27 medalja u individualnom programu. Zlatne u pojedinacnom takmicenju su: Jamakovic Ajsa, Hebibovic Iman, Fejzic Farah, Jamakovic Ajna, Alihodzic Amina, Mustajbegovic Nejra, Foco Sunita, Imamovic Suana, Hodzic Amila, Hubanic Tajra, Avdakovic Tajra, Zarak Nora, Bajaktarevic Sajra i Agic Ema. Srebrene medalje osvojile su: Hebibovic Saira, Jukovic Uma, Malesevic Sara, Agovic Amila, Casar Dora i Agic Sarah. Bronzanim medaljama su se okitile: Hebibovic Saira , Melunovic Ajsa, Suntic Nora, Huduti Naida, Kepes Aida i Delic Dalia. Grupne zlatne su : 2011.godiste, 2009., 2008., 2007. i 2006.godiste. Zahvaljujemo roditejima na podrsci i trenericama Amili Hodzic i Hidajeti Glavinic. KRG Gracija iz Uzica je bio odlican organizator. Takmicarkama zelimo jos boljih rezultata na narednim takmicenjima.

  PRVI FESTIVAL SPORTA 25.10.2018.

  KRSG „Olimpik“ u zajedničkom porjektu sa Fakultetom sporta iz Sarajeva učestvovao na Prvom sajmu sporta koji je održan 25.10.2018.godine. Bilo je to prelijepo druženje i dragocijeno iskustvo za članice kluba koje su učestvovale u zajedničkim radionicama sa slijepom i slabovidnom djecom, djecom koja boluju od cerebralne paralize, mentalne retardacije , djecom iz SOS sela...
  Učešćem u ovakvim projektima učimo našu djecu da treba da žive jedni sa drugima a ne jedni pored drugih, da se međusobno uvažavaju , poštuju, razumiju te ih ovakvim aktivnostima osposobljavamo za svakidašnji život, učeći ih da svako dijete ima pravo da se bavi sportom bez obzira na pol, godine, nacionalnost, vjersku pripadnost ...
  Dječije spojene ručice u radionicama govore mnogo više od bilo koje fotografije. Po završetku radinica svi učesnici su dobili sportsku opremu, medalje i poslastice.
  Ovo je samo jedan u nizu zajedničkih projekata kluba i Fakulteta za sport. Zahvaljujemo trenericama kluba Amili Hodžić i Hidajeti Glavinić, dekanu Fakulteta za sport gospodinu Harisu Aliću, Prodekanu za nastavu Eldinu Jeleškoviću i Damiri Vranešić – Hadžimehmedović.
  Članice KRSG „Olimpik“ koje su učestvovale u ovom projektu su:
  1. Ajša Jamaković
  2. Tajra Hubanić
  3. Sara Malešević
  4. Nora Šuntić
  5. Amila Agović
  6. Naida Huduti
  7. Saira Hebibović
  8. Ada Amina Đurđević
  9. Iman Hebibović
  10. Nora Žaraki
  11. Fejzić Farah
  12. Sajra Bajraktarević
  13. Dalia Delić
  14. Sarah Agić
  15. Emina Šarić
  16. Sarah Begić
  17. Emina Malkić
  18. Sajra Džemat
  19. Hanan Čaušević
  Članice kluba su se predstavile u grupnim vježbama i u individualnom nastupu Ema Agić. Takmičarke kluba su nakon interesantinih radionica učestvovali u sportskim poligonima.
  Ovo je bio poseban dan za naš klub jer svakim danom ih učimo kako odrasti u zdravu ličnost, konstantno ih učeći da je sportski rezultat sekundaran a ličnost djeteta primarna. Hvala roditeljima na podršci a trenericama na nesebičnom zalaganju.

  16th „Olimpik Cup 2019.“  - Sarajevo

  Bosna i Hercegovina 

  08.03.2019. – 10.03.2019.

  Dear Rhytmic Gymnastics Friends!

  The Rhytmic Gymnastics Club RSG “Olimpik” Sarajevo has the pleasure  to invite you  to participate  in its  16th annual  „Olimpik Cup 2019.“ International RG Tournament in Sarajevo, Bosna i Hercegovina

  ORGANIZER

   Udruženje „Klub ritmičko – sportske gimnastike Olimpik“

   KRSG „Olimpik“, ul. Nerkeza Smailagića br.18., Sarajevo

   Kontakt: + 387 060 3245 129   (Hidajeta Glavinić)

   Kontakt : + 387 062 177 330 Amila Hodžić

   E – mail: hidajeta.olimpik@gmail.com"    WEB:www.krsg-olimpik.ba  

  COMPETITION DATE

   08 march – 10 march 2019.

  COMPETITION SITE

  SPORT HALL ADDRESS

  SD “Ramiz Salčin” – Mojmilo

  Sportska dvorana Ramiz Salčin

  Semira Frašte bb

  + 387 33 467 446

  ACCOMMODATION

  Hotel “BM Internacional” ****

  Pijačna do br. 2, 71000 Sarajevo

  Hotel 25 euro per person , sleeping with breakfast.

  PROGRAMME

  Friday 8 march – Arrival of delegation and technical meeting

  Saturday  9 march – level competition and group exercise

  Sunday 10 march - level  and  B light

  DELEGATION

  No limited gymnasts

  1 judge and 1 coach

  ENTRY  FEE

  The entry fee is 30 euro per gymnast

  GALA

  Gymnast are  welcome to present 1 short exhibition, max 2min duration

  REGISTRATION

  DEADLINES

  PRELIMINARY REGISTRATION: 01. december 2018.

  DEFINITIVE   REGISTRATION: 15. februar 2019.


  TECHNICAL PROGRAM

  Godište

  A – program

  A - category

  B – program

  B - category

  B light program

  B light category

  2012. i mlađe

  2012. and younger

  Without apparatus

  + 1 apparatus by choice

   

  Without apparatus

   

  Without apparatus

   

  2011.

  Without apparatus

  + 1 apparatus by choice 

  Without apparatus

   

  Without apparatus

   

  2010.

  Without apparatus

  + 2 apparatus by choice 

  Without apparatus

  + 1 apparatus by choice

   

  Without apparatus 

  2009.

  Without apparatus

  + 2 apparatus by choice

   

  Without apparatus

  + 1 apparatus by choice

   

  Without apparatus

   

  2008.

  Without apparatus

  + 2 apparatus by choice

  FIG – 2017/2020 Code Junior

   

  Without apparatus

  + 1 apparatus by choice

   

  Without apparatus

   

  2007.

  Without apparatus

  2 apparatus by choice

  FIG – 2017/2020 Code Junior

   

  Without apparatus

  + 1 apparatus by choice

   

  Without apparatus

   

  2006.

  Without apparatus

  2 apparatus by choice  

  FIG – 2017/2020 Code Junior 

  Without apparatus

  + 1 apparatus by choice

  Without apparatus

   

   

  2005.

   

  2 apparatus by choice

  FIG – 2017/2020 Code Junior 

  Without apparatus

  + 2 apparatus by choice

   

  Without apparatus

   

  2004.

  2 apparatus by choice

  FIG – 2017/2020 Code Junior 

  2 apparatus by choice

   

  Without apparatus

   

  2003.

  2 apparatus by choice

  FIG – 2017/2020 Code

  2 apparatus by choice

   

  Apparatus by choice

   

  2002.

  2 apparatus by choice

  FIG – 2017/2020 Code

  2 apparatus by choice

   

  Apparatus by choice

   

  2001.

  2 apparatus by choice

  FIG – 2017/2020 Code

  2 apparatus by choice

   

  Apparatus by choice

   

  2000.

  2 apparatus by choice

  FIG – 2017/2020 Code 

  2 apparatus by choice

   

  Apparatus by choice

   

  1999.

  2 apparatus by choice

  FIG – 2017/2020 Code

  2 apparatus by choice

   

  Apparatus by choice

   

  1998.

  2 apparatus by choice

  FIG – 2017/2020 Code

  2 apparatus by choice

   

  Apparatus by choice

   

  1997.

  2 apparatus by choice

  FIG – 2017/2020 Code

  2 apparatus by choice

   

  Apparatus by choice

   

  1996

  2 apparatus by choice

  FIG – 2017/2020 Code

  2 apparatus by choice

   

  Apparatus by choice

   

  1995

   apparatus by choice

  FIG – 2017/2020 Code

  2 apparatus by choice

   

  Apparatus by choice

   

  1994 i starije

  1994 and older

  2 apparatus by choice

  FIG – 2017/2020 Code

  2 apparatus by choice

  AD no min./max

   

  Apparatus by choice

  AD no min./max

  GROUP EXERCISE 

  Godište

  A – program

  A - category

   

  B – program

  B - category

  B light program

  B light category

  2012 and

  younger

  Without apparatus

   

  Without apparatus

   

  Without apparatus

   

   

  2011.

  Without apparatus or

  apparatus by choice

   

  Without apparatus

   

  Without apparatus

   

  2010.

  Without apparatus or

  apparatus by choice 

  Without apparatus

   

  Without apparatus

   

  2009.

  Without apparatus or

  apparatus by choice 

  Without apparatus

   

  Without apparatus

   

  2008.

  Without apparatus or

  apparatus by choice 

  Without apparatus

   

  Without apparatus

   

  2007.

  Without apparatus or

  apparatus by choice 

  Without apparatus

   

  Without apparatus

   

  2006.

  Without apparatus or

  apparatus by choice 

  Without apparatus

   

  Without apparatus

   

  2006/07

  apparatus by choice 

  apparatus by choice

   

  Without apparatus

   

  2005

   

  2004

   

  Without apparatus or

  apparatus by choice

  5 hoop or 5 ribbon

  apparatus by choice

   

  apparatus by choice

   

  Without apparatus

   

  Without apparatus

   

  Seniors (2003 and older).

  5  ball or 3 hoop + 2 clubs

  apparatus by choice

   

  Without apparatus

   

  GROUP EXERCISE: NO LIMITS GYMNASTS IN GROUP

   ENTRY FEE : 30 € per gymnast  - Individuals , 15 € per gymnast  - Groups

  Specifičnosti 16. Internacionalnog turnira “Olimpik cup 2019. ”, Sarajevo BiH

  Specifics of 16th International “Olimpik cup 2019” tournament 

  Svako godište je posebna kategorija i tako će biti i proglašenje

   

   

  Every zear is a separate category, and so will be at the award ceremony

   

  Sve učesnice će dobiti vrijedne poklone, diplome a tri prvoplasirane i medalje

   

   

  All the participants will get a worthy presents, diplomas, and first three ranking will get medals

   

  Svaki klub učesnik turnira će dobiti i učesnički pehar i zahvalnicu

   

   

  Every tournament participant club will get a cup and a greeting certificate

  Sudije i treneri će pored vrijednih poklona dobiti i Zahvalnice za učešće

   

  Judges and coaches will be given a Greeting certificates next to worthy presents

  Prevoz stranih delegacija sa aerodrome je besplatan

   

  Transfer of foreign delegations from the airport is free.

  U svakom program proglasit će se najšarmantnija gimnastičarka u A, B i B light program

   

  The most charming gymnast will be announced in A,B and B-light program

  U A i  B program će biti proglašenje i po rekvizitima

   

  A and B program will have award announcements by apparatus

  Banket za sve učesnike turnira je besplatan

   

  Banquet is free for all the tournament participants

  Vizija našeg takmičenja je : Uživajte i budite sretni

  Our tournament vision is:

  “Enjoy and be happy”.

  Form to be sent to:

  Organizing Committee / Host Federation

  Club for Rhythmic Gymnastics KRSG “Olimpik”

  Nerkeza Smailagića 18. Sarajevo, Bosna I Hercegovina

  E-mail: hidajeta.olimpik@gmail.com" target="_blank">hidajeta.olimpik@gmail.com


  Deadline:
   15. februar 2019.

   

  NOMINATIVE REGISTRATION


   

   Federation

   

   

  Contact person:

   

  Phone:

   

  E-mail:

   


   

  NAME, FAMILY NAME

  DATE OF BIRTH

  FUNCTION

  CATHEGORY - GYMNASTS

  1.

   

   

  Gymnast

   

  2.

   

   

  Gymnast

   

  3.

   

   

  Gymnast

   

  4.

   

   

  Gymnast

   

  5.

   

   

  Gymnast

   

  6.

   

   

  Gymnast

   

  7.

   

   

  Gymnast

   

  8.

   

   

  Gymnast

   

  9.

   

   

  Gymnast

   

  10.

   

   

  Gymnast

   

  11.

   

   

  Gymnast

   

  12.

   

   

  Gymnast

   

  13.

   

   

  Gymnast

   

  14.

   

   

  Gymnast

   

  15.

   

   

  Gymnast

   

  16.

   

   

  COACH

  /

  17.

   

   

  JUDGE

  /


  Božićni turnir u Zagrebu, 12.2017.

  Prvog dana takmičenja u Zagrebu, Tejma Uzičanin odvojila 3. mjesto i bronzanu medalju. Borovac - Bekaj Hened u vježbi sa loptom 6. mjesto, a sa obručem 9. mjesto.U ukupnom plasmanu u kvalitetnoj konkurenciji Hened je osvojila 11 mjesto.

  Drugi dan takmičenja u Zagrebu djevojčice Olimpika osvojile su zapažene rezultate. Bronzu i treće mjesto osvojila je Gusinac Šejla. Malešević Sara 9. mjesto, Kepeš Aida 7. mjesto i Bajraktarević Sajra 10. mjesto. Takmičarke KRSG "Olimpik" odlično su predstavile klub, lijepo se družile i naučile koliko je druženje na putovanjima lijepo i koliko mnogo više ostane u lijepom sjećanju od osvojenih medalja.

  Trenerice Amila i Hidajeta su prezadovoljne takmičarkama Olimpika.

  Virovitica cup 2017.

  Hrvatska

  Na takmičenju u Hrvatskoj naše predstavnice su osvojile sljedeće:     19389398 466522117050724 1353878719 n

  1.Borovac-Bekaj Amani, prvo mjesto, zlatna medalja        

  2.Džemat Sajra, drugo mjesto, srebrena medalja              

  3.Malkić Emina, treće mjesto, bronzana medalja

  4.Borovac-Bekaj Hened, treće mjesto, bronzana medalja

  5.Fejzić Farah, četvrto mjesto

  Trenerica Hidajeta Glavinić zadovoljna kako plasmanom tako i dobivenim ocjenama

  Završena 2. Gimestrada 2017. – „ Novogradski dani 2017.“

  U organizaciji Kluba ritmičko–sportske gimnastike „Olimpik“ završena je druga manifestacija pod nazivom Gimestrada. Cilj Gimestrade je bio popularizacija masovnog i vrhunskog sporta u svim gimnastičkim disciplinama (ritmička gimnastika, sportska ženska i muška gimnastika, akrobatika, trampolina...), aerobnom vježbanju , klasičnom i modernom baletu kao i drugim plesnim performansima. Učešće na Gimestradi je uzelo oko 500 gimnastičara i gimnastičarki iz Bosansko-hercegovačkih klubova. Prisutni u dvorani JU Peta gimnazija mogli su uživati u prelijepim koreografijama posmatrajući kako rekreativni – početnički gimnastički nivo tako i vrhunske gimnastičare i gimnastičarke. Dvorana Pete gimnazije je bila prepuna zadovoljnih i sretnih roditelja koji su bili ponosni na usvojeno gimnastičko znanje koje su djeca prezentovala. Gimestrada je imala revijalni program kada je u pitanju sportska gimnastika i takmičarski u grupnim vježbama ritmičke gimnastike. Posebna čarolija je bila promocija muške i ženske gimnastike koju su publici dočarali članovi GK „Bosna“ i UG Sport za sve Doboj – jug. 65. djevojčica i dječaka iz Doboja pod rukovodstvom trenera Kemala Kurbašića i Benjamina Alića su sve prisutne u dvorani ostavili bez daha , kako svojim znanjem tako i svojom disciplinom i ponašanjem. Vrhunsku sportsku gimnastiku prezentovali su članovi GK „Bosna“ pod rukovodstvom trenera Mersada Čuljevića i Adeline Čuljević. Najveći broj koreografija publici su prikazali članovi GK „Olimp“ iz Vogošće pod rukovodstvom trenera Adamira Raščića i gimnastičarke kluba Olimpik pod rukovodstvom trenerica Amne Demirović, Amile Hodžić i Hidajete Glavinić. Takmičarski dio grupnih vježbi u ritmičkoj gimnastici je sljedeći: u 6 grupnih vježbi KRSG „Olimpik“ je osvoio sva prva mjesta kao i GK „Olimp“ koji je osvojio također sva prva mjesta. Rezultati takmičarskog dijela su: 2011/10 /09 godište zlatne medalje su: Hebibović Saira, Hubanić Tajra, Podbićanin Sara, Malešević Sara, Ibrić Amani, Ikanović Andrea, Jamaković Ajša, Šuntić Nora, Saračević Ajla, Kuljuh Amila, Bujaković Andrea, Užičanin Tejma I Kovačević Lamija. 2008. godište i osvojene zlatne medalje su: Dervišević Lana, Podbićanin Ela, Alibašić Merjem, Đurđević Ada Amina, Kepeš Aida, Zahiragić Zana, Sitnić Nađa, Hot Sumeja, Komljenac Iris, Časar Dora, Lukšić Nađa, Sejdić Nejra, Avdaković Tajra, Koso Nejla, Šahović Ena i Kraković Ajša. 2007. godište i osvojene zlatne medalje su: Borovac Bekaj Hened, Trogrlić Anja, Karišik Sara, Kovačević Nejra, Žarak Nora, Agović Amna i Hebibović Iman. 2006. godište i osvojene zlatne medalje su: Bajraktarević Sajra, Fejzić Farah, Delić Dalia, Oruč Nejra, Ajanović Azra, Djana Nađa, Mijić Ema i Čelik Lamija. 2005. godište i osvojene zlatne medalje su: Agić Sarah, Ibrić Tajra, Šarić Emina, Zavišić Andrea, Elezagić Ajna i Salkić Amna. 2004/03. godište i osvojene zlatne medalje su: Borovac Bekaj Amani, Agić Ema, Begić Adna, Džemat Sajra, Smajiš Nejra, Begić Sarah, Festa Asja i Malkić Emina Zlatne medalje i prvo mjesto osvojile su i članice GK „Olimp“ iz Vogošće: Grupna vježba sa loptama 2012/11. godište, grupna vježba sa loptama 2007. godište, , grupna vježba sa čunjevima uzrast juniorki, grupna vježba sa vijačama najmlađi uzrast i grupna vježba bez rekvizita kategorija kadetkinja . Svi učenici Gimestrade koji su učestvovali u revijalnom programu dobili su zlatne učesničke medalje i zahvalnice. Zahvaljujemo Općini Novi Grad koja uvijek podržava naše manifestacije i prepoznaje vrijdnosti koje su bitne za zdrav razvoj djece i omladine. Gimestrada se održala u sklopu manifestacije „Novogradski dani 2017.“ Zahvaljujemo se i predstavnicima Općine Novi Grad koji su svojim prisustvom uveličali ovo manifestaciju. 

  Aktivnosti  KRSG „Olimpik“ u narednom periodu (maj i juni 2017. godine)

  12

  21.05.2017.(subota) redovan trening u OŠ“Fatima Gunić“ za sve članice koje treniraju kod trenerica Amne Demirović i Hidajete Glavinić. Trening se održava od 09:00 do 13:00 sati. Na ovom treningu će se uvježbavati i koreografija za svečano otvaranje druge po redu „Gimestrade“ koju organizuje naš klub.

  27.05.2017.(subota) i 28.05.2017.(nedjelja) neće se održavati redovni treninzi zbog učešća velikog broja naših takmičarki na Međunarodnom turniru „Gracija cup“ – Zlatibor, Srbija. Treninzi će biti nadoknađeni u julu mjesecu.

  03.06.2017. godine (subota) KRSG „Olimpik“ organizuje drugu po redu manifestaciju pod nazivom „Gimestrada“. Manifestacija će se održati u JU „Peta gimnazija“ na Dobrinji ul.S.P.Senčija bb sa početkom u 11:00 sati.Ulaz za sve ljubitelje ritmičke gimnastike, sportske gimnastike, plasa, aerobika, modernog i klasičnog baleta kao i strečinga je slobodan.

  08.06.2017. (petak), 09.06.2017. (subota) i 10.06.2017.(nedjelja) redovni treninzi se neće održati zbog odlaska velikog broja takmičarki na 13.  Međunarodni turnir ritmičke gimnastike u Ljubljanu „Šiška cup“. Treninzi će biti nadoknađeni nakon povratka sa takmičenja.

  16.06.2017. (petak), 17.06.2017. (subota) i 18.06.2017.(nedjelja) redovni treninzi se neće održati zbog odlaska velikog broja takmičarki na 1.  Međunarodni turnir ritmičke gimnastike u Viroviticu „Pirueta cup“, Hrvatska. Treninzi će biti nadoknađeni nakon povratka sa takmičenja.

  Od 20.06.2017. godine (utorak)  do 29.06.2017.(četvrtak). planirane su klubske pripreme (deset dana) za takmičarke A i B programa . Redovni  treninzi će se održavati po redovnom i postojećem  rasporedu. 

  Najkasnije do 30.06.2017. sve članice kluba će dobiti novi raspored treninga koji će važiti samo za juli i avgust. Raspored će biti  objavljen na našoj facebook stranici kao i na našem web sajtu.

  Od 01.07.2017. do 31.08.2017. članice kluba će trenirati po novom rasporedu treninga koji će važiti samo za navedeni period.

  Od 21.08.2017. godine   do 30.08.2017. planirane su klubske pripreme (deset dana) za takmičarke A i B programa . Redovni  treninzi će se održavati po redovnom i postojećem  rasporedu.

  Tokom mjeseca  jula i avgusta realizovat će se mnoge aktivnosti koje imaju za cilj obilježavanje 25. godina postojanja KRSG „Olimpik“. Svečano obilježavanje godišnjice kluba planirano je za septembar ili eventualno oktobar  mjesec 2017. godine.

   

  U julu i avgustu mjesecu bit će ralizovane i nove aktivnosti za najmlađe članice kluba. O novim aktivnostima javnost i svi članovi kluba bit će blagovremeno obaviješteni.

  KRSG „Olimpik“ kao ni svih predhodnih godina neća praviti pauzu u svome radu tokom mjeseci jula i avgusta.

   

  Svim članovima kluba hvala za saradnju i razumijevanje! 

  "Leda cup 2017." 

  Odličan nastup ritmičarki Olimpika na Internacionalnom turniru Leda cup 2017: Ajanović Azra 2. mjesto, Djana Nađa 6. mjesto, Fejzić Farah 7. mjesto, Borovac - Bekaj Hened 9. mjesto ,Borovac - Bekaj Amani 5. mjesto, Agović Amna 14. mjesto, Bujaković Andrea 4. mjesto i Đurđević Ada Amina 5. mjesto.

  Čestitamo takmičarkama!

  KRSG "Olimpik" na Međunarodnom karate turniru "Alija Izetbegović"

  Takmičarke KRSG "Olimpik" iz Sarajeva i ove godine tradicionalno učestvovao u ceremonijalu svečanog otvaranja Međunarodnog turnira u karateu koji nosi naziv Alija Izetbegović. U prepunoj Zetri učestvovalo preko 2 000 učesnika iz nekoliko zemalja, preko 100 karate klubova. Turnir je otvorio član predsjedništva gospodin Bakir Izetbegovic. Ena Meholjić i Dea Muminović su na najprofesionalniji način predstavile klub Olimpik. Zaista je bila čast učestvovati na jednoj ovako veličanstvenoj spotskoj manifestaciji. Klub Olimpik se zahvaljuju i gospodinu Čupini i KK Bosna na ukazanom povjerenju. Plakete koje je dobio klub Olimpik i trenerica Hidajeta Glavinić obogatit će prostorije kluba sa novim priznanjem. Haris Dučić je cijeloj manifestaciji dao posebnu draž i ljepotu koja zrači iz njegovog profesionalizma. Još jednom veliko hvala Univerzitetskom društvu Bosna na ukazanom povjerenju. 

  Najperspektivnija ritmičarka Kantona Sarajevo 

  Naša takmičarka, Ajanović Azra je proglašena za najperspektivniju ritmičarku Kantona Sarajevo. Draga naša Azra hvala ti što si pozitivan primjer i dostojan ambasador države Bosne i Hercegovine, te svijetli primjer Olimpika. Svojim trudom, radomi zalaganjem uz pomoć trenerice Hidajete Glavinić ponosno nosiš titulu perspektive i svijetle budućnosti sporta. KRSG „Olimpik“ ti želi sve najljepše, još puno uspijeha i zapaženih rezultata.

  17022385 1092410737552546 7915663345555410625 n

                                     16996399 1092410787552541 5646894625011383690 n  17021979 1092410734219213 1443604054540588528 n

  Na 14. Internacionalnom turniru ritmičke gimnastike "Olimpik cup-2017." takmičarke Olimpika osvojile 41 medalju 

  Zlatne: Kokić Erna, Mulahmetović Sajra, Kovačević Lamija, Duškaj Nađa, Užičanin Tejma, Bujaković Andrea, Hebibović Saira, Ajanović Azra (obruč),Mujačić Esma (višeboj), Mujačić Esma (bez rekvizita), Mujačić Esma (čunjevi), Meholjić Ena (višeboj), Meholjić Ena (obruč), Meholjić Ena (čunjevi), Hodžić Amila (višeboj), Hodžić Amila (obruč) i Hodžić Amila (čunjevi).

  Srebrene: Zahirović Zana, Agić Ema, Pindžo Ajša, Kuljuh Amila, Agić Sarah, Cvetković Helena (vijača), Fejzić Farah (obruč), Kadrić Azra (obruč), Muminović Dea (lopta) i Muminović Dea (čunjevi).

  Bronzane: Alibašić Merjem, Salkić Amna, Rastoder Rijana, Jamaković Ajša, Fejzić Farah (bez rekvizita), Djana Nađa (obruč), Borovac Bekaj Amani (obruč), Borovac Bekaj Amani (čunjevi), Elezović Džana (obruč), Elezović Džana (lopta), Mujačić Ajša (lopta), Mujačić Ajša (čunjevi),Kadrić Azra (lopta), i Muminović Dea (višeboj).

  Na takmičenju je učestvovalo oko 240 takmičarki iz 8 evropskih zemalja. Takmičenje su sudile sve FIG – licencirane sudije. Obzirom da je ovo prvo takmičenje u regionu po novim pravilima koje je prepisala FIG – Svjetska gimnastička federacija svi učesnici turnira kao i organizator klub Olimpik su prezadovoljni. Turnir je specifičan i imao je posebnu draž jer je posvećen i 25 .( dvadesetpetogodišnjici ) uspješnog postojanja kluba.Turnir je trajao dva dana, a prvog dana na svečanom otvaranju uručena su i specijalna priznanja „perspektivnim sportistima“ i zaslužnim trenerima. Specijalna priznanja dobili su:Cvetković Helena, Ajanović Azra, Andrić Marija, Borovac Bekaj Amani, Mujačić Esma, Mujačić Ajša, Kadrić Azra, Muminović Dea, Meholjić Ena, Zajko Almedina, Abaspahić Albina, Amna Demirović, Mrvaljević Minja, Mehmedović Esmeralda, Hodžić Amila, Dedić Paša, Zagorac Merima, Sandra Bjelan – Guska i Agić Ema. Direktorica kluba i takmičenja gospođa Hidajeta Glavinić naglašava da je ovo samo jedan od realizovanih  projekata koji su planirani u 2017. godini. Svim učesnicima  hvala za učešće na našem turniru i  mnogo još boljih rezultata u narednim takmičenjima.

  ZIMSKE PRIPREME

  29.01.2017. godine završene su zimske pripreme i sa trećom grupom takmičarki. Cio januar takmičarke kluba su trenirale u prosijeku od 6–8 sati dnevno. Pripremama su obuhvaćeni programski sadržaji koji su doprinijeli razvoju motoričkih sposobnosti, usavršavanju tehničkih elemenata, proširivanju znanja iz klasičnog balete, modernog plesa, sticanju navika o zdravoj ishrani, a poseban akcenat je stavljen na postavljanju novih koreografija koje svojim sadržajem odgovaraju novom Pravilniku ritmičke gimnastike koji je propisala FIG (Svjetska gimnastička federacija).

  Sve djevojčice su vrijedno trenirale, maksimalno davale svoj doprinos. Ove zimske pripreme će posebno ostati u lijepom sijećanju na druženje sa Silvijom Mitevom i njenom majkom . Znanje i iskustvo koje je ona prenijela našim takmičarkama je neprocijenjive vrijednosti. Najveći broj takmičarki je dobio nove vježbe koje će se tokom februara mjeseca uvježbavati i u najbolje mogućem izvođenju prikazati na Međunarodnom turniru ritmičke gimnastike „Olimpik cup 2017.“

  Hidajeta Glavinić , glavna trenerica, je prezedovoljna postignutim i usavršenim znanjem djevojčica koje su sve svoje slobodno vrijeme zimskog raspusta provele u sportskoj dvorani s ciljem da se što bolje pripreme za predstojeća takmičenja. 

  Fotografije sa Zimskih priprema možete pregledati u fotogaleriji.

  Takmičarke KRSG "Olimpika" sa svjetskom gimnastičkom elitom!!!

  Takmičarke KRSG "Olimpik" na zimskim pripremama sa Bugarskom trenericom Silvijom Mitevom i njenom majkom koja je također vrhunski trener i trener svjetskog ranga. Takmičarke našeg kluba će imati priliku da još kvalitetnije upotpune svoje znanje. Rad i treninzi sa Bugarskim trenericama je 8 sati dnevno . Djevojčice su podjeljene u 2 grupe , starije i mlađe takmičarke. Ovo je veliki uspjeh za naš klub i naše takmičarke da trenenice ovog ranga rade sa našom djecom. Saradnja sa ovim trenericama je samo nastavak prošlogodišnje saradnje koja će u budućnosti prerasti u tradiciju.Silvija Miteva je ritmičarka sa svjetskim i vrhunskim rezultatima, učesnica mnogih Svjetskih prvenstava i Olimpijskih igara. Klub Olimpik u saradnji sa roditeljima maksimalno se angažuju za prosperitet i kvalitet ritmike koja će zasigurno biti prepoznatljiva na mnogim budućim međunarodnim takmičenjima.Trenerica Hidajeta Glavinić je prezadovoljna programom priprema , Silvijinim pristupom djevojčicama kao i samim djevojčicama koje naporno treniraju

   

  Silvia Miteva je bivša Bugarska takmičarka. U nacionalnom timu bila je od 2001. do 2013. godine. Trener joj je bila mama, Silvia Dicheva-Miteva, koja je predstavljala Bugarsku na takmičenjima 1980-tih godina.Silvia Dicheva-Miteva bila je Europska i Svjetska prvakinja. Silvia je svoj međunarodni debitanski nastup imala 2003. godine i ukupno je učestvovala na četiri Svjetska prvenstva. Predstavlja je Bugarsku na Svjetskom prvenstvu u MIe 2009. u Japanu, gdje je osvojila bronzanu medalju u vježbi sa trakom. Na Europskom prvenstvu 2011. godine osvjila je bronzanu medalju u vježbi sa trakom. Na Svjetskom prvenstvu 2011. osvojila je dvije bronzane medalje, za vježbe sa čunjevima i trakom. Na Svjetskom kupu u Sofiji, 2012. godine u višeboju je osvojila 3. mjesto. Učestvovala je na Olimpijskim igrama 2012. godine, gdje je zauzela 8. mjesto. Na Moscow Grand Prix 2013. godine u višeboju je zauzela 2. mjesto, u vježbi sa trakom i sa čunjevima također je zauzela 2. mjesto, dok je u vježbi sa obručem i loptom zauzela 3. mjesto. Također je i na Grand Prix u Holonu, Izrael, zauzela 2. mjesto u višeboju. Na Svjetskom kupu u Sofiji, 2013. godine, zauzela je 2. mjesto u višeboju, osvojila je svoju prvu zlatniu medalju na Svjetskom kupu za vježbu sa trakom, za vježbe sa obručem i loptom osvojila je srebrene medalje, dok je u vježbi sa čunjevima osvojila bronzanu medalju. Na Svjetskom kupu u Minsku zauzela je 5. mjesto u višeboju i osvojila je bronzanu medalju u vježbi sa loptom. Na Evropskom prvenstvu u Beču osvojila je bronzane medalje za vježbe sa loptom i trakom. Na Univerzijadi 2013. godine u Kazanu, osvojila je bronzanu medalju u vježbi sa trakom. Na Svjetskom prvenstvu u Kievu 2013. godine kvalifikovala se u finale sa svim rekvizitima. Zauzela je 4. mjesto sa loptom, 6. mjesto sa obručem, 8. mjesto sa čunjevima i trakom. U višeboju zauzela je 9. mjesto. U oktobru 2013. godine, na Grand Prix Brno zauzela je 4. mjesto u višeboju i 2. mjesto u vježbi sa trakom. Njeno posljednje takmičenje bilo je na Grand Prix u Berlinu, kada je zauzela 3. mjesto u višeboju, 3. mjesto u vježbama sa obručem i loptom. Njena posljednja vježba bila je sa trakom, gdje je zauzela 1. mjesto. Silvia Miteva se zvanično povukla u novembru 2013. godine.

   

  15. Revija ritmičko sportske gimnastike, KRSG Olimpik 2016. godina

  Djevojčice KRSG "Olimpik" marljivo se spremaju za svoj završni nastup u 2016. godini. Svoje čarolije pokazat će na petnaestoj Reviji ritmičke gimnastike koja će se održati 27.12.2016. u Petoj gimnaziji na Dobrinji. Trenerice Amila Hodžić, Amna Demirović i Hidajeta Glavinić u završnoj fazi su programa koji će biti prikazan na ovoj manifestaciji. 

    

  POZIVNICA

  za 15. reviju ritmičko - sportske gimnastike

  Poštovani roditelji, ljubitelji sporta i prijatelji kluba pozivamo Vas da prisustvujete 15. reviji ritmičko - sportske gimnastike, klasičnog baleta, modernog plesa i plesnih egzibicija koju organizuje KRSG „Olimpik“. Sve članice kluba će se predstaviti u grupnim i indivindualnim vježbama, plesnim egzibicijama i sa najljepšim čarolijama plesnih koraka, tehnike rada sa svim rekvizitima. Posebno iznenađenje će biti gimnastičke egzibicije sa različitim rekvizitima i spravama.

  Datum održavanja revije: 27.12. 2016. godine (utorak)
  Mjesto održavanja Revije: Peta gimnazija, Ul. Senada Poturka Senčija bb (Dobrinja)
  Početak i svečano otvaranje revije: 19:30

  Ulaz za sve posjetioce i gledaoce je slobodan!

   

   

  NAJPERSPEKTIVNIJA u Kantonu Sarajevo u

  ritmičkoj gimnastici za 2015.godinu je Andrić Marija

                    SAM 3808           

                          SAM 3797  SAM 3802  SAM 3799  

                                  SAM 3795  SAM 3805  

  Humanitarna  aktivnost članova KRSG „Olimpik“ 109110

  Obavještavamo  sve roditelje, članice kluba i sve ljude dobre volje!

  101

  Naš klub je odlučio i ovaj mjesec surađivati sa studentskom organizacijom "Ruku na srce" i pomoći  im u skupljanju odjeće i obuće za socijalno ugrožene porodice. Ukoliko ste u mogućnosti da poklonite odjeću i obuću koju ne želite više nositi to možete učiniti u periodu naših treninga (prije ili nakon treninga) u OŠ "Fatima Gunić" ili u Petoj gimnaziji na Dobrinji. Molimo Vas da ta odjeća bude očuvana, bez oštećenja i lijepo očuvana.

  Sa akcijom krećemo sutra (09.11.2016.) i traje do 17.11.2016.      
  Čovjek na čovjeka se oslanja. Pokažimo i ovaj put da klub Olimpik ima srce.

  102

  Humanost je kako se ponašamo prema drugim ljudima, životinjama i prirodi. Humanost je ogledalo naše duše, osjećaja, poniznosti, dobrote, ljubavi, nade i darežljivosti.

  Budimo humani, darežljivi, širimo ljubav, pozitivnu energiju i samo jednim osmjehom uljepšajmo tuđi, a tako i svoj dan.

  Budimo  čovjek, kojeg karakteriše humanost , jer dobro se dobrim vraća.

  103

  Humanost se živi svaki dan, ne traje trenutak, a sastoji se od malih, svakodnevnih stvari poput prepoznavanja trenutka tuge i vapaja za pomoći u glasu ili neizrečene boli na licu.

                                104          105

  Neopisiva je sreća kada pomognete kako profesionalno tako i ljudski. Taj osjećaj zadovoljstva da ste pomogli nekome kome je to bitno na neki način donosi osjećaj ugode i spokoja.

  Unaprijed zahvalan kolektiv Olimpika.!

  106

   

  107

   

  108

  112 113  116

   

  114

  KRSG „OLIMPIK“  OPET U  HUMANITARNOJ AKCIJI :

  „POMOZIMO JEDNI DRUGIMA I BUDIMO SRETNI!

  115

   

  DOBRO NAM DOŠLI! MI VAS ČEKAMO!

   

  {gallery}trening1{/gallery}

   

  š6  

  Poštovani roditelji, draga djeco. S obzirom da je naš klub uvijek njegovao ljubav prema djeci, ove godine odlučili smo se priključiti akciji prikupljanja školskog pribora djeci socijalno ugroženih porodica u organizaciji studentskog udruženja "Ruku na srce". Ovom prilikom pozivamo roditelje i djecu koja su u mogućnosti da nam se priključe i u naredna četiri dana na treninge donesu neki školski pribor i predaju trenericama kluba. Akcija prikupljanja školskog pribora počinje sutra.

  š4

  š2

  Pribor možete donijeti u sljedećim terminima:

  1. subota 10:00 - 13:00 i 19:00 - 22:00 (OŠ "Fatima Gunić")

  2. nedjelja 10:00 - 13:00 (OŠ "Fatima Gunić)

  3. ponedjeljak 17:30 - 22:00 (OŠ "Fatima Gunić")

  4. utorak 19:30 - 21:00 (Gimnazija Dobrinja)

  š5

  Znamo da ne možemo promijeniti svijet, ali ponekad je i malo dovoljno da nečiji svijet učinimo ljepšim. (Ruku na srce)

  š3

   

  TRENINZI SU POČELI!!!

  S prvim školskim zvonom vraćaju nam se i stari termini u gimnaziji na Dobrinji. Ovim fotografijama prenosimo vam djelić atmosfere sa treninga i veselih lica naših djevojčica ali i njihovih trenerica. Po ustaljenom i dobro poznatom terminu od 19:30 do 21:00 utorak i četvrtak. Dobro nam došli, čekamo vas.

  {gallery}trening{/gallery}

   

   

  Roditeljski sastanak je održan

  30.08.2016. godine (utorak)  u amfitetru Pete gimnazije održan zajednički roditeljski sastanak svih članova kluba. Dnevni red je bio: Tumačenje i usvajanje Pravila kluba, izvještaj sa realizovanog testiranja, upoznavanje roditelja sa novom podjelom grupa, upoznavanje sa novim rasporedom treniranja kao i upoznavanje roditelja sa novim prostorijama kluba. Roditeljski sastanak je prošao u lijepom druženju, konstruktivnim prijedlozima i pitanjima. Sastanku su prisustvovale trenerice: Amna Demirović, Amila Hodžić, Hidajeta Glavinić i stručni višegodišnji saradnik kluba Sandra Bjelan - Guska. Predsjednica kluba gospođa Hidajeta je upoznala prisutne i sa programom rada za 2017 godinu. Svojeručnim potpisom Pravila kluba svaki roditelj se obavezuje da će poštovati Pravila kluba.Na testiranju je učestvovalo oko 200 djevojčica svih uzrasta i svih takmičarskih nivoa kao i rekreativni program. Testiranje je trajalo 8 dana. Svaki roditelj je dobio rezultate testiranja a drugi primjerak testa je ostao u arhivi kluba.Na sastanku trenerica Hidajeta je objasnila šta predstavlja  A, B i B- light takmičarski program.Tumačeći  Pravila kluba poseban osvrt je bio na sljedećim članovima: posebne odredbe Pravilnika i šta se sve njime reguliše, takmičarski i rekreativni nivoi, stručni kadar koji radi sa djecom, obaveze takmičarki, način uplaćivanja mjesečnih članarina, karakter  trenera i ličnost trenera, kodeks ponašanja sportiste, zdravstvena zaštita takmičarki, upisna politika i upis novih članova, povelja i pravila mladih sportista, kodeks ponašanja roditelja, ekonom kluba  kao i završne odredbe Pravilnika.Nakon sumiranja rezultata  formirane su homogene grupe po znanju i godinama rođenja.Još jednom velika hvala roditeljima koji svoju djecu povjere baš našim trenerima. Hvala za razumijevanje i za sve što činite za djecu. Roditeljima se obratila i trenerica Amna Demirović koja je istakla da je ponosna na rad svojih curica i da je jako ponosna što su napredovale. Sa puno emocije je istakla : iako su moje djevojčice prešle u napredniju grupu god profesorice Hidajete , one će uvijek biti tu , dio nje i uvijek čće biti uz njih. Nakon emotivnog govora uslijedio je aplauz. Hidajeta je naglasila da je jako ponosna na rad svojih trenerica i naglasila da je evidentan napredak kod svih djevojčica.Sastank organizovala i njime rukovodila glavna trenerica i predsjednica kluba Hidajeta Glavinić.

  14159093 296524704050467 2047994919 n 14169507 296524660717138 2135860298 n

   

  14169660 296524657383805 1535790423 n 14169685 296524687383802 671484306 n

   

  OBAVJEŠTENJE

  Poštovani roditelji obavještavamo Vas da će se zajednički roditeljski sastanak ZA SVE ČLANICE KLUBA održati u utorak, 30. 08. 2016. godine sa početkom u 20:00 sati u amfiteatru Pete gimnazije na Dobrinji. Na roditeljskom sastanku, roditelji će biti upoznati sa rezultatima testiranja i novim rasporedom grupa.

  Molimo sve roditelje da OBAVEZNO prisustvuju roditeljskom sastanku, kako bi bili upoznati sa novom sistematizacijom rada i pravilima kluba.

  slikovnica

  PROMOCIJU SLIKOVNICE ZA RITMIČKU GIMNASTIKU

   „SARA – PRINCEZA“

  Obavještavamo roditelje članica KRSG „Olimpik“ da sa svojim djevočicama dođu na promociju i besplatnu podjelu Slikovnica za ritmičku gimnastiku „Sara – princeza“. Promocija će se održati 16.08.2016. godine  - utorak - , sa početkom u 20:00 sati,  u Petoj gimnaziji na Dobrinji (amfiteatar) ul. S.P. Senčija bb. Autorica slikovnice je prof. Hidajeta Glavinić. Slikovnica je namjenjena najmlađem uzrastu . Besplatna podjela je za sve članice rođene 2008. godine i mlađe. Starije djevojčice po pristupačnoj cijeni mogu naručiti slikovnicu. Narudžu slikovnice možete prijaviti na treningu. Djevojčice koje su navedene u spisku dobivaju slikovnicu besplatno. Pozivamo sve prijatelje kluba i ritmičke gimnastike da prisustvuju ovom lijepom druženju. 

  slikovnica1

  Spisak djevojčica koje trebaju doći na podjelu slokovnica:

  1.Alibašić Merjem

  2.Avdagić Taira

  3.Avdaković  Tajra

  4.Avlijaš Žana

  5.Barović  Ena

  6.Bešlić Amani

  7.Bezdrob Saira

  8.Brgulja Emina

  9.Bujaković Andra

  10.Časar Dora

  11.Čengić  Ajla

  12.Dacić  Zehra

  13.Dacić Merjema

  14.Dervišević  Lana

  15.Dizdarević  Ena

  16.Delić Dalal

  17.Đoga z Ajla

  18.Dželo Ajna

  19.Džuho Lamija

  20.Halkić Nora

  21.Hamidović Emina

  22.Hebibović Saira

  23.Hodžić  Emina

  24.Hubanić Tajra

  25.Huduti Naida

  26.Kadić Fatma

  27.Kadić  Hana

  28.Ibrahimović Amila

  29.Jamaković  Ajša

  30.Kadić Fatma

  31.Kadić  Hana

  32.Kadrić Ejna

  33.Kafedžić  Nejra

  34.Kamberović Uma

  35.Kepeš Aida

  36.Koso Nejla

  37.Kovačević  Lamija

  38.Kukuruzović Anja

  39.Kuljuh Amila

  40.Lukšić Nađa

  41.Malešević Sara

  42.Mangafić Alma

  43.Melez Hena

  44.Memija Ena

  45.Mujčinović Ena

  46.Mulahmetović  Sajra

  47.Muraspahić Tajra

  48.Omeragić Asja

  49.Oruč Emina

  50.Pandžić Esma

  51.Pendek Emina

  52.Pindžo Ajša

  53.Pita Hana

  54.Podbićanin Lajla

  55.Podbićanin Sara

  56.Poljak Sara

  57.Popara Gana

  58.Popara Alma

  59.Salihagić Nora

  60.Saltagić Tara

  61.Sejdić Azra

  62.Sitnić Nadža

  63.Sitnić Ajša

  64.Spaho Ela

  65.Šalaka Lamijaž

  66.Šehović  Amila

  67.Šuntić Nora

  68.Tadić Ivona

  69.Trtak Ena

  70.Ušanović Hena

  71.Užičanin Tejma

  72.Zahirović Zana

  73.Pandžić  Esma

  74.Prašović Uma

                           

   

  OBAVJEŠTENJE ZA RODITELJE NAJMLAĐIH ČLANICA 

  16.08.2016. godine odrzat će se promocija prve slikovnice, priručnika za najmlađi uzrast i članice kluba ritmičko - sportske gimnastike Olimpik. Promocija i podjela slikovnica biće u amfiteatru Pete gimnazije na Dobrinji. Djevojčice koje su rođene 2008.godine i mlađe trebaju doći sa svojim roditeljima odmah nakon treninga koji se inače utorkom održava u Petoj gimnaziji. Podjela i promocija planirana je u 20:00 sati. Slikovnice će se besplatno dijeliti članicama navedenih godišta. Molimo roditelje da dovedu svoje princeze na ovo lijepo druženje. Autorica slikovnice - bojanke je profesorica i glavna trenerica kluba Hidajeta Glavinić. Slikovnica - bojanka "Sara" je edukativnog sadržaja koji je adekvatan najmlađim, namjenjen sticanju novih znanja na jedan sasvim novi način. Bojeći interesantne crteže mladih gimnastičarki, balerina, plesačica. Djevojčice će svoje slobodno vrijeme provoditi bojeći crtež po crtež i nakon svakog obojenog crteža postavljati mnoga pitanja i zasigurno pokušavati izvesti neke vježbice koje su u bojanci. Ovo je još jedan pokazatelj koliko trenerice kluba poštuju dječiju ličnost i koliko im je bitan zdrav rast i razvoj. Najmlađi trebaju najbolju i najkvalitetniju struku i stručnu spremnost jer sve što se propusti u ovom dječijem uzrastu ne može se nadoknaditi. Nikada ne smijemo zaboraviti da je dijete psihološko, intelektualno, sociološko, biološko i emocionalno biće. Djeca su bića sa kojima ništa ne smijemo raditi napamet i ništa ne propustiti slučajnosti. Zajedničkim djelovanjem učestvujmo u svakom osmjehu djeteta. Inspiracija za ovaj vid odgojne konponente je bila moja unučica Sara. Svi prijatelji kluba Olimpik dobro došli na promociju i novi susret koji ćemo ispuniti dječijim osmjesima i pozitivnom energijom. Hvala svoj djeci Olimpika, njihovim roditeljima, mojim trenericama za uzajamno razumijevanje i poštovanje. Odgoj i vaspitanje djeteta nije "diktatura", to je jednostavno ljubav koja se osjeća bez izgovorenih riječi, to je ljubav koja traje, traje i trajaće - Hidajeta Glavinić.

  OBAVJEŠTENJE!!! 

  Tokom mjeseca septembra, tačnije nakon završenog testiranja sve članice takmičarskih grupa svih nivoa će dobiti iste sveske - Dnevnike rada u kojima će se upisivati podaci koji su bitni za trenažni proces. Kao i do sada djevojčice će na trening biti obavezne nositi Dnevnike treninga.Nakon svakog treninga roditelj je obavezan i potpisati isti.Početkom septembra roditelji koji nisu dobili ili nemaju Pravila kluba također će ih dobiti.Nakon završenog testiranja formirat će se homogene grupe i od 31.08.2016. uslijedit će novi raspored treninga.Novi raspored treninga roditelji će blagovremeno dobiti i bit će postavljen na našoj facebook stranici i na našoj web stranici.

  U prilogu možete pogledati kako će izgledati naslovna strana Dnevnika rada i jedan list unutar Dnevnika:

  NASLOVNA STRANA DNEVNIKA RADA

  SVESKA

  Obavijest za sve roditelje, članice KRSG „Olimpik“ i trenere“  članice KRSG „Olimpik“ i trenere“

  Testiranje svih članica kluba obavit će se sljedećem rasporedu:

  22.08.2016. godine (ponedjeljak) : A program stariji, srednji i najmlađi uzrast . Testiranje će se realizovati u JU OŠ „Fatima Gunić“od 17:30 – 20:30

  23.08.2016. godine (utorak) : B program stariji, srednji i najmlađi uzrast , B- light program i rekreativni program trenerica Amile Hodžić , Amne Demirović i Hidajete Glavinić. Testiranje će se realizovati u JU „Peta gimnazija“od 18:00 – 19:30

  24.08.2016. godine (srijeda) : B program stariji, srednji i najmlađi uzrast, B- light program i rekreativni program trenerica Amile Hodžić , Amne Demirović i Hidajete Glavinić. Testiranje će se realizovati u OŠ „Fatima Gunić“od 19:00 – 22:00

  25.08.2016. godine (četvrtak) : B program stariji, srednji i najmlađi uzrast , B- light program i rekreativni program trenerica Amile Hodžić , Amne Demirović i Hidajete Glavinić. Testiranje će se realizovati u JU „Peta gimnazija“od 18:00 – 19:30

  Ciljevi testiranja:
  1.Sistematizacija homogenih grupa u odnosu na stepen usvojenog znanja
  2.Utvrđivanje znanja iz motorike, tehnike rekvizita, plesnih koraka i tehnike tijela
  3.Članice rekreativne grupe koje ne zadovolje ostaju da vježbaju u istoj grupi
  4.Članice A programa svih uzrasta koje ne zadovolje program prebacuju se u B program
  5.Članice B programa svih uzrasta koje ne zadovolje program prebacuju se u B light program
  6.Formiranjem homogenih grupa olakšat će se rad prvenstveno djeci, roditeljima i trenerima

  Nakon testiranja formirat će se grupe u odnosu na ostvareni rezultat.

  Makimalan broj bodova osvojenih na testu je 100.
  75 bodova je prolaz i ostanak članice u programu u kojem je do testiranja trenirala. Novoformirane grupe će trenirati po novom rasporedu.

   Mogući prelazak u napredniju grupu za djecu koja ne zadovolje na ovom kontrolnom testiranju je moguć u januaru 2017. godine nakon zimskih priprema kada i slijedi takmičenje po novom Pravilniku za ritmičku gimnastiku koji je usvojila Svjetska gimnastička federacija – FIG.

  TESTIRANJE!!! 

  Obavijest o testiranju članica KRSG“Olimpik“ 

  Pravila prilikom polaganja testova iz Ritmičke gimnastike:

  1.Članice kluba se trebaju striktno pridržavati svojih termina za testiranje.

  2.Ukoliko je neka članica spriječena zbog godišnjih odmora, za takve će se organizovati naknadno testiranje o čemu ćemo blagovremeno obavijestiti roditelje i djevojčice.

  3.Članice prilokom polaganja imaju pravo na dva pokušaja izvođenja zadatih elemenata , bolji tj. uspješnije izvođenje će se ocijeniti.

  4.Prisustvo roditelja nije preporučljivo.

  5.Sve članice će dobiti svoj evidencijski listić na kome će bitiosvojeni bodovi na testiranju. U arhivi kluba će ostati po jedan primjerak svakog testa.

  6.Nakon dobivenih rezultata uslijedit će homogenizacija i podjela grupa u odnosu na pokazano znanje.

  7.Prijedlog grupa roditelji će dobiti napismeno kao i najvjerovatnije novi raspored trninga. Roditelj će svojim potpisom dati saglasnost ili nepristanak na predloženu grupu. Lokacije za trening ostaju iste sa velikom mogućnošću otvaranja i novih lokacija (obavijest će biti blagovremena)

  8.Grupe će se homogenizirati isključivo na trenutnom znanju djevojčica. Cilj trenera i jeste oformiti homogene grupe kako bi djevojčice više napredovale.

  9.Od septembra klub proširuje i svoju saradnju sa preškolskim ustanovama.

  10.Nakon završenog testiranja bit će organizovan roditeljski sastanak za članice A programa i B programa.

  11.Članice B light programa će nastaviti trenirati po novom rasporedu i programu.

  12.Rekreativne grupe imat će isti broj treninga, na istoj lokaciji i u isto vrijeme kao i prije

  13.Promjene u satnici treniranja će biti u B programu i u A programu mlađi uzrast.

  14.Djevojčice koje iz A programa budu prebačene u B program nastavit će trenirati i takmičiti u B programu do decembra 2016.2017. će uslijediti zimske pripreme nakon ćega će biti testiran samo B i A program. Isto pravilo važi i za takmičarke B programa koje će možda preći u B – light program.

  15.Molimo roditelje za razumijevanje jer se radi o velikom broju djece i o zahtjevnom projektu – testiranja.

  16.Molimo roditelje za sva dodatna pitanja da se obrate glavnom treneru prof. Hidajeti Glavinić : lično prije ilitreninga  ili putem e– maila: 

  hidajeta.olimpik@gmail.com 

  Unaprijed hvala na razumijevanju!

  U prilogu možete pogledati kako će izgledati testovi za pojedine uzraste/kategorije, kao i bodovni karton.

  TEST ZA A PROGRAM-mlađi uzrast

  TEST ZA A PROGRAM-stariji uzrast

  TEST ZA REKREATIVNU GRUPU I B LIGHT PROGRAM

  TEST ZA B PROGRAM

  BODOVNI KARTON

   

  12nd International Rhythmic Gymnastics Tournament

  „OLIMPIK CUP 2015“. – SARAJEVO

  /13.03. - 15.03.2015./

  Organizator:   

  KRSG  OLIMPIK, Sarajevo, BiH

  Ul.N.Smailagića br.18.

  E-mail:hidajeta.olimpik@gmail.com

  www.krsg-olimpik.ba

  Lokacija:SD „Ramiz Salčin“ – Mojmilo

  Svečano otvaranje 14.03.2015. - 14:00

  SD „Ramiz Salčin“ – Mojmilo

   Zemlje učesnice (30 klubova):

  Slovenija, Hrvatska, Srbija, Bugarska, Turska, Mađarska, Češka i Bosna i Hercegovina

  Program i satnica takmičenja

  13.03.2015. Dolazak stranih delegacija

  14.03. 2015. od 09:00 do 20:00 takmičenja A – program

  15.03. 2015. od 09:00 do 20:00 takmičenja B i B light – program

   

  Broj  prijavljenih takmičarki   oko 430 djevojčica uzrasta od 5-22 godine.

  Ovim putem se zahvaljujemo svim sponzorima koji su nesebično podržali naše aktivnosti  i na taj način doprinijeli afirmaciji ritmičke gimnastike.

  Posebnu zahvalnost iskazujemo svim roditeljima koji su također na svoj način doprinijeli da turnir bude  organizovan na visokom  nivou. Takmičarkama želimo mnogo uspjeha i da vjerodostojno predstave svoj klub.

  Sve ljubitelje ritmičke gimnastike pozivamo u SD „Ramiz Salčin“

  Ulaz je slobodan

  Sponzori turnira su: Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine,Sarajevofarm, BBI-Centar,Dexpo-Desing, Studenski centar Kantona Sarajevo,Sarajevski kiseljak, Konzum, Velpro, HDI doo, NOVA TERA NOVA, Ecoton, Sector Security, Hotel BM Internacional

  Obavijest o održavanju  zimskih priprema za takmičarke A, B i B – light programa

  PRIPREME ĆE SE ODRŽATI U PERIODU:

  Od  03.01.2015. godine ( subota) do  12.01.2015. godine (ponedjeljak)

  Raspored  treninga za pripreme:

  Datum i dan održavanja treninga

  Trening za mlađi uzrast

  Trening za stariji uzrast

  03.01.2015. (subota)

  09:00 – 13:00 stariji uzrast

  18:00 – 22:00 mlađi uzrast

  04.01.2015. (nedjelja)

  09:00 – 13:00 stariji uzrast

  18:00 – 22:00 mlađi uzrast

  05.01.2015.  (ponedjeljak)

  15:00 – 18:00 mlađi uzrast

  18:00 – 22:00 stariji uzrast

  06.01.2015. (utorak)

  14:00 – 17:00 obje grupe

  14:00 – 17:00 obje grupe

  07.01.2015. (srijeda)

  14:00 – 17:00 mlađi uzrast

  18:00 – 22:00 stariji uzrast

  08.01.2015. (četvrtak)

  14:00 – 17:00 obje grupe

  14:00 – 17:00 obje grupe

  09.01.2015. (petak)

  14:00 – 17:00 stariji uzrast

  18:00 – 22:00 mlađi uzrast

  10.01.2015. (subota)

  09:00 – 13:00 stariji uzrast

  18:00 – 22:00 mlađi uzrast

  11.01.2015., (nedjelja)

  09:00 – 13:00 stariji uzrast

  18:00 – 22:00 mlađi uzrast

  12.01.2015., (ponedjeljak)

  14:00 – 17:00 obje grupe

  14:00 – 17:00 obje grupe

  Odličan  nastup  Olimpikovih ritmičarki na Internacionalnom turniru

  ritmičke gimnastike „Ševala Mujić“ – 2014., Vogošća – BiH

  Klub ritmičko – sportske gimnastike „Olimpik“ se predstavio sa 40 takmičarki i osvojio 40 medalja u grupnim i indivindualnim vježbama. Turnir je trajao dva dana 20.09.2014. godine i 21.09.2014. godine .

  Na turniru su učestvovale takmičarke iz deset zemalja : Srbije, Bugarske, Poljske,Sjevernog Cipra, Španije, Italije, Rusije, Ukrajine, Portugala i Bosne i Hercegovine.

  Plasman u grupnim vježbama:

  Zlatne medalje su osvojile:

  Djevojčice rođene 2007. godište: Cvetković Helena, Hebibović Iman, Hebibović Saira, Pašalić Sarah, Chicka Esma, Agović Amna, Trogrlić Anja i Borovac Bekaj Hened.

  Djevojčice rođene 2005. godište: Mujačić Esma, Šenderović Nejla, Čović Merjem, Andrić Marija, Kaletović Vedrana i  Agić Sarah.

  Djevojčice rođene 1998. godište i starije (seniorke): Hodžić Amila, Demirović Amna, Kadrić Azra, Meholjić Ena i Muminović Dea.

  Srebrene medalje su osvojile:

  Djevojčice rođene 2006. godište: Čović Merjem, Ajanović Azra, Šenderović Nejla, Barjaktarević Sajra, Čaušević Esma i Djana Nađa.

  Bronzane medalje su osvojile:

  Djevojčice rođene 2004. godište:Chikha Iman, Borovac Bekaj Amani, Elezović Đana, Heralić Hana, Smailagić Lana, Svraka Erna, Begić Sarah i Festa Asja.

  POVRATAK AMNE DEMIROVIĆ

  NAKON KRAĆE PAUZE JEDNA OD NAJBOLJIH SENIORKI BIH SE PONOVO VRATILA TRENAŽNOM PROCESU. PRIPREME ZA NAREDNA TAKMIČENJA SU U TOKU. PUNIM KAPACITETOM  AMNA TRENIRA I USAVRŠAVA SVOJE VJEŽBE.
  PRVI NASTUP NA KOJEM ĆE ZASIGURNO POTVRDITI SVOJ VANSERIJSKI TALENAT JE KRAJEM MAJA 2014. GODINE U ZAGREBU NA MAKSIMIRSKOM TURNIRU. AMNA DEMIROVIĆ JE AKTIVNO TRENIRALA I TAKMIČILA 15 GODINA. VLASNICA JE MNOGIH PRIZNANJA, DIPLOMA I MEDALJA. 
  NAKON NEKOLIKO NAREDNIH TAKMIČENJA AMNA ĆE ZASIGURNO NAĆI SVOJE MJESTO U REPREZENTACIJI BIH.
  TRENERICA HIDAJETA GLAVINIĆ  I HODŽIĆ AMILA SA OGROMNOM MOTIVACIJOM  I UDRUŽENIM KAPACITETIMA POSTAVLJEJU NOVE KOREOGRAFIJE KOJIM ĆE SE AMNA PREDSTAVLJATI NA NAREDNIM TAKMIČENJIMA.
  AMNA DEMIROVIĆ JE SENIORKA KOJA IMA OGROMNO TAKMIČARSKO I TRENERSKO ISKUSTVO TAKO DA JOJ PAUZA OD GODINU DANA I NIJE PREDSTAVLJALA NEKI PROBLEM.
  ZA AMNU DEMIROVIĆ I NJEN TALENAT ĆE SE ZASIGURNO JOŠ ĆUTI.

      

  MNOGO SREĆE I USPJEHA NA PUTU OSTVARENJA  NJENIH ŽELJA, CILJEVA, AMBICIJA I SNOVA ŽELI NJENA TRENERICA HIDAJETA  GLAVINIĆ.

   

  ODLIČAN  USPJEH  RITMIČARKI  KRSG „OLIMPIK“ IZ SARAJEVA

  22.03.2014. i 23.03.2014. KRSG „OLIMPIK“ JE UČESTVOVAO NA MEĐUNARODNOM  TURNIRU RITMIČKE GIMNASTIKE „LEDA CUP“ , KOJI SE ODRŽAO  U ZAGREBU – REPUBLIKA  HRVATSKA

  GIMNASTIČARKE  OLIMPIKA POD RUKOVODSTVOM  TRENERICA HIDAJETE GLAVINIĆ I AMILE  HODŽIĆ VRATILE SE SA 16 OSVOJENIH  MEDALJA : 13 ZLATNIH I 3 SREBRENE

  ZLATNE MEDALJE OSVOJILE SU: 

  1.Mujačić Ajša zlato – obruč                       PlakatLEDACUP2014

  2.Mujačić Ajša zlato – lopta

  3.Mujačić Ajša zlato – višeboj

  4.Mujačić Esma – bez rekvizita

  5.Mujačić Esma – višeboj

  6.Kalrtović Vedrana – obruč

  7.Muminović Dea – obruč

  8.Muminović Dea – lopta

  9.Muminović Dea – višeboj

  10.Meholjić  Ena – obruč

  11.Meholjić  Ena – čunjevi

  12.Hodžić  Amila – obruć

  13.Hodžić Amila - čunjevi

  SREBRENE MEDALJE OSVOJILE SU:

  1.Mujačić  Esma – obruč

  2.Kaletović Vedrana – bez rekvizita

  3.Kaletović Vedrana – višeboj

  Zapažen rezultat su  imale i naše sljedeće takmičarke: Hebibović  Iman 11 mjesto, Šenderović Nejla 11 mjesto i Andrić Marija 6 mjesto.


   

  ZAVRŠEN 11. INTERNACIONALNI TURNIR  RITMIČKE  GIMNASTIKE „OLIMPIK  CUP 2014.“ – SARAJEVO 

  08.03.2014.(SUBOTA) JE  DAN KADA JE S.D. „RAMIZ  SALČIN „ BILA PUNA OD O8:00 UJUTRO DO PONOĆI.  

  NA TAKMIČENJU SU BILE  RITMIČARKE  IZ  29  KLUBOVA (SLOVENIJA, SRBIJA, HRVATSKA, POLJSKA, GRČKA I BOSNA  I HERCEGOVINA). 

  UKUPAN  BROJ TAKMIČARKI KOJI SE TAKMIČIO JE 330. 

  KLUB OLIMPIK SE PREDSTAVIO SA 45 TAKMIČARKI U B –LIGHT, B  I  A PROGRAMU, KOJE SU OSVOJILE 17 MEDALJA. 

                                                    

      Zlatne:

  1. Šenderović Nejla
  2. Hodžić Amila 

      Srebrene : 

  1. Miklavčić  Laura 
  2. Pašalić  Sarah 
  3. Hebibović Saira 
  4. Agić Sarah 
  5. Chikha Iman 
  6. Fetaji  Amina 
  7. Cvetković  Helena 
  8. Mujačić Esma 
  9. Begić  Sarah 

     Bronzane: 

  1. Hot Sumeja 
  2. Hebibović  Iman 
  3. Elezović Džana 
  4. Svraka Erna 
  5. Trbović Salma 
  6. Chikha  Esma 

  KRSG „OLIMPIK“ JE  PONOVO  POTVRDIO DA JE IZUZETAN  ORGANIZATOR KADA SU U PITANJU OVAKVE ORGANIZACIJE.  

  SVE GOSTUJUĆE  EKIPE SU KUĆI  OTIŠLE  PREZADOVOLJNE I SA MNOGO  LIJEPIH  USPOMENA. 

  OD 22.03.2014.  TAKMIČARKE  OLIMPIKA PUTUJU NA MEĐUNARODNA  TAKMIČENJA  ŠIROM  EVROPE. 

  SVIM TAKMIČARKAMA OLIMPIKA JOŠ VIŠE  SREĆE  NA  PREDSTOJEĆIM  TURNIRIMA.

                                                     

  OBAVJEŠTENJE!!!

   

  KRSG"Olimpik" je organizator 11. Internacionalnog turnira ritmičke  gimnastike koji će se održati 08.03.2014. u SD "Ramiz Salčin". Na turniru  djevojčice  će  se takmičiti u tri  programa :A, B i B- light programu. U svakom od programa je 17 kategorija  koje su raspoređene u godištima od 2008. pa do 1993. godišta i starije.

  Ukupan  broj svih kategorija je 54.dsc03721
  Učešće za turnir prijavilo je veliki broj  stranih  delegacija, tako da na turniru  očekujemo  oko 400 takmičarki.
  Kao i  predhodnih  godina  nadamo se da ćemo biti  vrhunski  organizator.
  Klub je već  spreman da primi i prve  goste koji će doći u naš  grad nekoliko dana ranije.
  Svim takmičarkama Olimpika želimo mnogo  uspjeha, lijepih  uspomena, novih poznanstava, iskustava... a gostima mnogo lijepih  doživljaja sa našeg turnira i iz našeg  grada.

   

  OBAVJEŠTENJE!!!

   

  -TAKMIČARKE  KLUBA 21.02.- 24.02.2014. GODINE ODLAZE NA MEĐUNARODNI  TURNIR "GRACIJA  CUP"  KOJI ĆE SE ODRŽATI U BUDIMPEŠTI. OVAJ  TURNIR JE INAČE U KALENDARU  SVJETSKE  GIMNASTIČKE  FEDERACIJE (FIG),  I VEOMA JE BITNO DA  NAŠE  TAKMIČARKE OSVOJE  ŠTO BOLJE  OCJENE.
  NA TURNIRU  NAŠ  KLUB  ĆE  PREDSTAVLJATI: MUJAČIĆ  ESMA,  MUJAČIĆ  AJŠA, KADRIĆ  AZRA,  MUMINOVIĆ  DEA I  HODŽIĆ  AMILA.
  SA TAKMIČARKAMA NA PUT  ĆE  KRENUTI   GLAVNI  TRENER KLUBA I SUDIJA HIDAJETA  GLAVINIĆ
  NASTUP  NAŠIH  TAKMIČARKI  NA  OVOM  PRESTIŽNOM  TURNIRU ĆE BITI I ODLIČNA  PRIPREMA  ZA DOMAĆE  TAKMIČENJE KOJE ORGANIZUJE  NAŠ  KLUB 08.03.2014. GODINE.
  S OBZIROM DA SU IZA  TAKMIČARKI  VEOMA  USPJEŠNE  PRIPREME TRENERICA SE NADA VEOMA DOBROM  REZULTATU, KAKO U BUDIMPEŠTI  TAKO I U SARAJEVU  PRED DOMAĆOM  PUBLIKOM.

   

  OBAVJEŠTENJE!!!

   

  - Obavještavaju se sve bivše članice KRSG "Olimpik" da će njihovo zvanično okupljanje biti 18. 01. 2014. godine u 19:00 sati u Osnovnoj školi "Fatima Gunić". Razlog okupljanja je druženje povodom 20 godina kluba i dogovor o aktivnostima na 11. međunarodnom turniru "Olimpik cup 2014." koji će se održati 08. 03. 2014. godine u dvorani "Ramiz Salčin".

   

  Pozivaju se:

   

  Brajlović Marizela, Nikšić Adrijana, Kadić Selma, Kadić Arijana, Šivšić Amela, Kobiljar Mediha, Kondo Ines, Krečo Azra, Delić Ines, Muslija Ines, Kapo Emina, Ljuša Edona, Hajder Mirela, Lihić Ilda, Alibašić Azra, Alibašić - Lerić Elma, Mrvaljević Minja, Mrvaljević Andrea, Mahmutović Jasmina, Šahić Aldijana, Tabaković Ines, Mađar Sabina, Zagorac Merima, Zoranić Mirsada, Korjenić Šejla, Petrić Jelena, Hodo Selma, Kamberović Amra, Arnaut Dunja, Mahmutović Ajša, Mahmutović Esmeralda, Ovčina Ermina, Mahmutović Munevera, Mahmutović Nejra, Mahmutović Mirela, Petrović Vanesa, Gudić Amina, Šukalo Ena, Šukalo Minela, Džandžanović Bedrija, Hadžić Azra, Okerić Nejra, Bibić Amina, Abazi Amina, Šeta Nedžmina, Hadžić Nermina, Rožajavc Irma, Meholjić Amina, Nikšić Nerma, Jašarević Nina, Kazić Berina, Zahiragić Naida, Proho Berina, Pidro Amina, Martinović Tea, Gutalj Doris, Resulović LamijaĆatić Lejla, Zeba Aida, Abaspahić Albina, Rajkić Šejla, Šunje Iman, Alić Ajla, Korjenić Irna, Korjenić Ilda, Korjenić Nerma, Trešnjo Lejla, Orić Šeherzada, Šuško Berina, Šuško Emina, Hajrulahović Tea, Muminović Mia.

  O dodatnim informacijama na web stranici 
  http://krsg-olimpik.ba/ili lično kod trenerica:


  - Hidajeta 061/ 269 - 732
  - Merima  061/ 313 - 510
  - Amna    061/ 817 - 994
  - Amila    062/ 177 - 330
  - Hajra     062/ 001 - 240
  - Sabina  061/ 223 - 223

   

  USPJEŠAN KRAJ SEZONE 2013.GODINE

  KRSG „OLIMPIK“ TAKMIČARSKU SEZONU 2013. GODINU ZAVRŠIO VRLO USPJEŠNO I TO SA 10 OSVOJENIH PRVIH MJESTA U INDIVINDUALNOJ KONKURENCIJI OSVOJIVŠI 10 ZLATNIH MEDALJA I 10 PEHARA.

  TAKMIČARKE  NAŠEG  KLUBA SU 28.12.2013. UČESTVOVALE  NA MEĐUNARODNOM TURNIRU:

   „ GRACIJA CUP 2013.“ NA  ZLATIBORU  I UŽICU – SRBIJA.

  NA TURNIRU JE UČESTVOVALO 11 KLUBOVA IZ SRBIJE I RUSIJE. MI SMO BILI JEDINI PREDSTAVNICI BOSNE I HERCEGOVINE.

  ZLATO SU OSVOJILE SLJEDEĆE TAKMIČARKE:

  REDNI

  BROJ

  PREZIME  I  IME

  GODIŠTE

  1.

  CVETKOVIĆ  HELENA

  2007.

  2.

  ANDRIĆ MARIJA

  2005.

  3.

  KALETOVIĆ VEDRANA

  2005.

  4.

  BOROVAC  BEKAJ  AMANI

  2004.

  5.

  ŠEMDIN TAIRA

  2004.

  6.

  KADRIĆ AZRA

  2000.

  7.

  ŠEREMET  EMA

  2000.

  8.

  MUMINOVIĆ DEA

  1999.

  9.

  MEHOLJIĆ ENA

  1998.

  10.

  TRBOVIĆ SALMA

  2001.

   

  TAKMIČARKE PRIPREMILA GLAVNA TRENERICA HIDAJETA GLAVINIĆ KOJA JE NA OVOM TAKMIČENJU BILA I U ULOZI MEĐUNARODNOG SUDIJE.

  SVE TAKMIČARKE KLUBA OČEKUJU ZIMSKE PRIPREME KOJE ĆE TRAJATI OD 06.01.2014. DO 15.01.2014. GODINE. TAKMIČARKE ĆE SVAKI DAN TRENIRATI PO NEKOLIKO SATI I TAKO SE JOŠ BOLJE PRIPREMITI ZA TAKMIČARSKU 2014. GODINU. 

   

   

  KLUB  RITMIČKO – SPORTSKE GIMNASTIKE „OLIMPIK“ PONOVO POTVRDIO DA JE NAJUSPJEŠNIJI KLUB U DRŽAVI

   

  TAKMIČARKE KLUBA OLIMPIK 27.10.2013. UČESTVOVALE NA 2. MEĐUNARODNOM TURNIRU „ARABESQUE CUP 2013.“ KLUB SE PREDSTAVIO SA 25 TAKMIČARKI U B LIGHT, B  I  A PROGRAMU. SVE UČESNICE NAŠEG KLUBA OSVOJILE SU MEDALJE I VJERODOSTOJNO PREDSTAVILE NAŠ KLUB I DRŽAVU. NA TURNIRU SU UČESTVOVALI KLUBOVI IZ SLOVENIJE, HRVATSKE, SRBIJE I BOSNE I HERCEGOVINE.

   

  VLASNICE  MEDALJA  SU:

   

   

  ZLATNE  MEDALJE

  SREBRENE

  BRONZANE

  1.

  HERALIĆ  HANA

  TROGRLIĆ  ANJA

  FETAJI  AMINA

  2.

  CHIKHA  ESMA

  KNEŽEVIĆ DRAGICA

  ELEZOVIĆ  DŽANA

  3.

  CVETKOVIĆ  HELENA

  CHIKHA  IMAN

  TRBOVIĆ  SALMA

  4.

  ŠENDEROVIĆ  NEJLA

  BOROVAC BEKAJ  HENED

  ČOVIĆ  MERJEM

  5.

  MUJAČIĆ   ESMA

  AGIĆ  SARAH

  STANAR  TEA

  6.

  MUJAČIĆ   AJŠA

  KALETOVIĆ  VEDRANA

  BOROVAC  BEKAJ 

  7.

  MUMINOVIĆ  DEA

  ŠEMDIN TAJRA

  ŠEREMET  EMA

  8.

  HODŽIĆ  AMILA

  KADRIĆ  AZRA

   

  9.

   

  MEHOLJIĆ  ENA

   

  10.

   

  ZAJKO  ALMEDINA

   

   

   TAKMIČARKE OLIMPIKA VEĆ 01.11. 2013. GODINE PUTUJU U MAĐARSKU GDJE ĆE POKUŠATI PONOVO OSVOJITI NEKE OD MEDALJA.  GLAVNA RENERICA KLUBA HIDAJETA GLAVINIĆ  PONOSNO ISTIČE DA JE JAKO PONOSNA NA SVOJE TRENERE DEMIROVIĆ AMNU, ZAGORAC MERIMU, HODŽIĆ AMILU I KADRIĆ HAJRU OD KOJE SU NEKE I TAKMIČILE I BILE SUDIJE ( HODŽIĆ AMILA).

   

  KLUB RITMIČKE GIMNASTIKE ZASIGURNO JE KLUB KOJI JE OD UDRUŽENJA STVORIO INSTITUCIJU U KOJOJ TRENIRA VELIKI BROJ DJECE SA KOJIMA RADE STRUČNI TRENERI I SPOLJNI SARADNICI U IDEALNIM USLOVIMA KAKVIM SU DOSTOJNE  DJEVOJČICE . KRSG „OLIMPIK „ JE KLUB KOJI KONTINUIRANO POSTIŽE VRHUNSKE REZULTATE I KLUB U KOJEM JE NA PRVOM MJESTU DIJETE I NJEGOV ZDRAV RAZVOJ U JEDNU KOMPLETNU LIČNOST.

   

  KRSG „OLIMPIK“  MOŽE BITI PRIMJER DRUGIM KLUBOVIMA KAKO SE  POSTIŽU VRHUNSKI REZULTATI, EDUKUJU TRENERI , SUDIJE I KAKO SE STVARA  RESPEKTABILAN  KLUB, RIJEČI SU GLAVNE TRENERICE I PREDSJEDNICE KLUBA HIDAJETE GLAVINIĆ.

   

  RITMIČARKE OLIMPIKA NA 2. MEĐUNARODNOM TURNIRU RITMIČKE GIMNASTIKE

  “ SALINAS CUP – TUZLA 2013.“ OSVOJILE 28 MEDALJA

  KLUB RITMIČKO – SPORTSKE GIMNASTIKE „OLIMPIK“ JE NA NAVEDENOM TURNIRU UČESTVOVAO SA 17 TAKMIČARKI U B I A PROGRAMU.

  TURNIR SE ODRŽAO 28.09.2013, U TUZLI.

  NA TAKMIČENJU JE UČEŠĆE UZELO 22 KLUBA IZ 9 ZEMALJA.

  ZEMLJE UČESNICE TURNIRA SU BILE: BUGARSKA, HRVATSKA, MAĐARSKA, SRBIJA, RUMUNIJA, UKRAJINA, MAĐARSKA, RUSIJA , SLOVENIJA I BOSNA I HERCEGOVINA.

  TAKMIČARKE OLIMPIKA KOJE SU SE OKITILE MAEDALJAMA SU SLJEDEĆE:

   

  PREZIME I   IME TAKMIČARKE

  ZLATO

  SREBRO

  BRONZA

  1. 1.MUJAČIĆ ESMA

   

  VIŠEBOJ

  VJEŽBA SA OBRUČEM

   

  1. 2.KADRIĆ AZRA

   

  VJEŽBA SA LOPTOM

  VIŠEBOJ, VJEŽBA SA OBRUČEM

  1. 3.MUMINOVIĆ DEA

  VIŠEBOJ

  VJEŽBA SA OBRUČEM

  VJEŽBA SA LOPTOM

   

   

  1. 4.STANAR TEA

   

   

  VIŠEBOJ,VJEŽBA SAOBRUČEM

  1. 5.DŽEBO – MAKEŠOSKA SARA

   

  VIŠEBOJ

  VJEŽBA SA OBRUČEM

   

  1. 6.MUJAČIĆ AJŠA

   

   

  VJEŽBA SA LOPTOM

  1. 7.MEHOLJIĆ ENA

  VJEŽBA SA OBRUČEM

   

  VJEŽBA SA LOPTOM

   

  1. 8.ZAJKO ALMEDINA

  VIŠEBOJ

  VJEŽBA SA OBRUČEM

  VJEŽBA SA ČUNJEVIMA

  VJEŽBA SA TRAKOM

   

   

  1. 9.HODŽIĆ AMILA

  VJEŽBA SA OBRUČEM

   

  VJEŽBA SA OBRUČEM

  VJEŽBA SA ČUNJEVIMA

  VJEŽBA SA TRAKOM

   

  1. 10.ŠEREMET EMA

   

   

  VJEŽBA SA LOPTOM

  1. 11.TRBOVIĆ SALMA

   

   

  VJEŽBA SA OBRUČEM

  1. 12.CVETKOVIĆ HELENA

  VIŠEBOJ

   

   

  1. 13.KALETOVIĆ VEDRANA

  VJEŽBA SA VIJAČOM

   

   

  1. 14.ŠENDEROVIĆ NEJLA

  VJEŽBA BEZ REKVIZITA

   

   

   UKUPAN BROJ MEDALJA 28 :

  ZLATO – 12

  SREBRO – 9

  BRONZA- 7

  ODLIČAN NASTUP IMALE SU I ŠEMDIN TAIRA(10. MJESTO), BOROVAC BEKAJ AMANI ( 8.MJESTO) I ANDRIĆ MARIJA(12. MJESTO)

   

  OBAVIJEST ZA RODITELJE!

  REKREACIJA ZA MAJKE

  Poštovani roditelji obaviještavamo Vas da klub Olimpik od 01.10.2013. godine počinje se novom vrstom aktivnosti.Naime, uprava kluba je odlučila da počne sa rekreacijom za majke koje dovode svoje curice na trening.Razmišljanje je da je mnogo korisnije da se majke rekreiraju zajedno sa svojim djevojčicama i tako korisno i ugodno provedu svoje slobodno vrijeme.

  Treninzi se održavaju u Petoj gimnaziji na Dobrinji, utorkom

  i četvrtkom u vremenskom periodu:

  19:30 – 20:30 - utorak

     19:30 – 20:30 – četvrtak

  Cijena za majke čije su djevojčice članice kluba je 30 KM.

  Prijave za rekreaciju možete izvršiti na mejl kluba:

  hidajeta.olimpik@gmail.com

  ili kod bilo koje trenerice koja se nalazi na treninzima !

  Tokom mjeseca septembra prikupljaju se prijave , kako bi sa 01.10.2013.godine počelo sa treninzima.

  Roditeljke koje se odluče na ovu vrstu aktivnosti obavezne su popuniti formular(pristupnicu) koja se nalazi kod trenerica.

   

  Ritmičarke Olimpika potvrdile epitet najboljih u državi

  Od 24-25.08.2013. ritmičarke kluba ritmičko – sportske gimnastike Olimpik iz Sarajeva učestvovale na VII KFK Gracia CUP –u u Budimpešti - Mađarska i ponovo potvrdile da su odlične ambasadorice naše države. Zlato je osvojila seniorka Amila Hodžić a bronzu naša najmlađa takmičarka Helena Cvetković. Borovac Bekaj Amani iako je osvojila 8. mjesto također je postigla zapažen rezultat.

  Nakon napornih ljetnih priprema glavna trenerica Hidajeta Glavinić je i upravo očekivala ovakav rezultat s obzirom da su takmičarke u top formi i svakodnevno treniraju po nekoliko sati.

  Ostale članice kluba imat će priliku na narednim takmičenjima pokazati svoja umijeća i spremnost.

  Spremnošću svih takmičarki trenerica Hidajeta je prezadovoljna jer se svaki put potvrdi da kontinuiran i kvalitetan rad sigurno dovodi do dobrog rezultata.

  Sve čestitke takmičarkama i gospođi Sabini Cvetković koja je i bila vođa puta na ovom takmičenju i trenerici Amili Hodžić koja ih je pripremala za nastup.

  NAJAVA ZA PREDSTOJEĆA TAKMIČENJA!

   

  August, 2013 - Budimpešta, Mađarska

  Septembar, 2013 - "Ševala Mujić", Vogošća, Bosna i Hercegovina

  Septembar, 2013 - "Salines Cup", Tuzla, Bosna i Hercegovina

  Septembar, 2013 - Budimpešta, Mađarska

  Oktobar, 2013 - "Ritam Cup", Beograd, Srbija

   

   

   

   

  Od 22.09-24-09.2012. učešće na II Međunarodnom turniru "Ševala Mujić" Vogošća, koji organizuje GK "Olimp"

  Klub će se predstaviti sa 15 takmičarki u individualnom programu i sa 24 takmičarke u grupnim vježbama.

  Od 28.09-30.09.2012. učešće na I Međunarodnom turniru u Tuzli, koji organizuje KRSG "Sloboda".

  Klub će učestvovati sa 18 djevojčica u individualnom programu A i B.

  Oktobar je mjesec kada klub "Olimpik" obilježava godišnjicu postojanja.Klub je počeo sa radom ratne 1992.godine počevši sa prvim "treninzima" koji su se održavali po stubištima, haustorima i podrumima. Ratne 1994.godine klub Olimpik je upisan i u sudski registar dobivši i Rješenje o registraciji. U mjesecu oktobru a povodom obilježevanja godišnjice kluba planirane su sljedeće aktivnosti: 1. Predavanja za sve članice kluba koja će biti pravovremeno glašena. Predavanja će biti tematska i prilagođena dječjem uzrastu 2. Prezentacija uspješnih takmičarki kluba 3. Dani zdrave ishrane 4. Gostovanja poznatih i uspješnih sportista 5. Radionice za najmlađe 6.Nagradni konkurs za najbolji literarni rad i za najbolji likovni crtež na temu : " Ritmička gimnastika". Konkurs otvoren od 15.09.2019.godine i završava se 30.09.2019.godine. Radovi se mogu predati trenericama na treningu. Nagrade su simbolične i bit će uručene na svečanoj ceremoniji obilježavanja završne manifestacije "Dani Olimpika" 5. Javni trening sa takmičarkama kluba 6. Svečana večera i druženje 7. Dokumentarni film "25 godina Olimpika" Datumi pojedinih aktivnosti bit će poznat najkasnije do 30.09.2019.godine. Svi koji koji vole ritmičku gimnastiku a imaju neki prijedlog ili sugestiju povodom naših aktivnosti mogu ih poslati na e - mail: hidajeta.olimpik@gmail.com ili lično na treningu saopštiti trenericama kluba. DOBRO DOŠLI U PORODICU PLAVO -ZELENIH PRINCEZA!


  © 2024 krsg-olimpik.ba. All Rights Reserved.

  Please publish modules in offcanvas position.