Hidajeta Glavinić

  Hidajeta Glavinić, rođena 03.06.1961. godine u Sarajevu, općina Centar

  Hidajeta Glavinić, profesor sporta, 35 godina trener sportske a potom ritmičke gimnastike, trenutno  voditelj  nastavnog  procesa  u  Petoj – Sportskoj gimnaziji. Autor mnogih naučnih radova, projekata Državnog  I Međunarodnog  karaktera.

  Cio život posvetila sportu, gimnastici , uvođenju i unapređenje modernih metoda i tehnologija u sportu i nastavnom procesu.

  Poseban dio svoga života posvetila rehabilitaciji djece sa oštećenjem sluha i govora.

  Završila IV gimnaziju na Ilidži a potom Fakultet sporta u Sarajevu .

  Od 1989 – 1994. Radila u Zavodu za rehabilitaciju  sluha  i govora “Nemanja Vlatković” u Sarajevu na poslovima  rehabilitatora . Za ovaj  posao  stručno se  osposobljavala u Zagrebu u Centru Suvag .

  Obavljajući  ovaj  posao stekla  veliko  iskustvo koje  je  prezentirala  putem  mnogih  naučnih  radova koje  je   izlagala na seminarima  širom Ex Jugoslavije . Tokom ovog  perioda  bila  stručni savjetnik  časopisa “Mostovi” , koji je namjenjen  isključivo  ovoj  populaciji.

  Autor  je  knjige” Ritmičke  stimulacije za djecu  oštećena  sluha i govora”.

  Ratne 1994. Zbog  okolnosti u kojima  se našao naš  grad, počinjem raditi u O.Š. “ Meša Selimović “ kao prof.sporta i rukovodilac  ritmičke sekcije . Pod mojim rukovodstvom  škola  je na takmičenju ritmičke gimnastike i modernog  pleas  uvijek  osvajala  prvo  mjesto na Općini  i na Kantonu .

  1998. kada počinje sa radom Sportska gimnazija počijem u njoj raditi kao profesor sporta i  rukovodilac ritmičke gimnastike ..Na ovim poslovima mnogo doprinijela razvoju sporta i ritmičke gimnastike . Sve  vrijeme osvajala prva , druga mjesta i speijalna  priznanja za  oblast sporta i  ritmičke gimnastike .

  Od 2010. U Sportskoj gimnaziji radim  kao  voditelj nastavnog procesa  za  sportska  usmjerenja .

  Radno  iskustvo u Petoj gimnaziji je  pararelno i sa angašmanom u O.Š.Fatima Gunić” u kojo već 14 god. radi kao rukovodilac ritmičke sekcije .

  Sportska  karijera i sportski angažman

  Od  pete godine  života pa do 22 god. života bila  aktivna takmičarka u sportskoj a zatim u ritmičkoj gimnastici.

  Kao sportista nosilac  mnogih  priznanja

  Septembra, 2013.godine  navršilo se 35.godina trenerske karijere u sportskoj i ritmičkoj gimnastici.

  1980.godine počela  raditi u Sportskom društvu Famos u Hrasnici kao trener sportske a zatim ritmičke gimnastike .

  Ratne 1992. Osnivač kluba ritmičko – sportske gimnastike Olimpik –Sarajevo,  u kojem i danas  radi  kao trener

  Pod  mojim rukovodstvom u klubu trenira preko 300  djevojčica uzrasta od 4- 24 godine  i 45 takmičarki raspoređenih  u svim  uzrasnim –takmičarskim kategorijama

   

   

   

  Sportski  lični rezultati / diplome u  prilogu /

  Godina

  takmičenja

  Mjesto i nivo takmičenja

  Osvojeno

  mjesto

  1973.

  Beograd,Jugoslovenski

  Partizanski  višeboj u sportskoj   gimnastici

  2. mjesto i srebrena značka

  1974.

  Sportski Savez za fizičku kulturu Jugoslavije

  Pohvala za postignute rezultate

  1977.

  Jugoslovenski  tromeč”Titovi jubileji”- Hrasnica

   

  1. mjesto

  1977.

  Gimnastički savez Jugoslavije, Prvenstvo BiH - Zvornik

   

  2.mjesto

  1977.

  Gimnastički savez

  Jugoslavije, Kup Republika - Prijedor

   

  3.mjesto

  1978.

  Sportiskinja  Hrasnice za 1978.god.

  Specijalno

  priznanje

  1979.

  Gimnastički savez

  Jugoslavije, Republičko prvenstvo- Bosanski Brod

   

  3.mjesto

  1982.

  Gimnastički savez

  Jugoslavije, Prvenstvo BiH- Ilidža

   

  3.mjesto

  1989.

  XIV Svjetsko prvenstvo u ritmičkoj gimnastici, Sarajevo

   

  Član organizacionog odbora

  1983.

  Susreti fakulteta za sport na nivou Jugoslavije , takmičenje u estetskoj gimnastici, Struga -Ohrid

   

   

  1.mjesto

  1995.

  Zahvalnica za učešće na II prvenstvu BiH u ritmičko – sportskoj gimnastici- Sarajevo

  Učešće sa KRSG”Olimpik”

  Prva  ratna generacija takmičarki

  1998.

  O.Š.Meša Selimović

  Priznanje za uspješan rad ritmičke gimnastike

  1998.

  KRSG “Olimpik”

  Priznanje za uspješan rad ritmičke gimnastike

  1999.

  O.Š.”Meša Selimović”

  Priznanje za uspješan rad ritmičke gimnastike

  1999.

  Trenerska  klinika,Teslić

  Diploma za učešće

  1999.

  Aktivno učešće u manifestaciji Novogradski dani

  Diploma za učešće

  2001.

  Međunarodni dječiji festival- Šibenik, Hrvatska

  Priznanje za aktivno učešće u  programu

  2001.

  Kanton Sarajevo, Prosvjetno – pedagoški zavod Sarajevo- Fojnica

  Aktivno učešće na seminaru  pedagoga sporta

  2002.

  O.Š.Fatima Gunić

  Zahvalnica  za  izuzetnu  saradnju

   

  2003.

   

  O.Š.Fatima Gunić

   

  Zahvalnica  za  izuzetnu  saradnju

  2002.

  Međunarodni dječiji festival- Šibenik, Hrvatska

  Priznanje za aktivno učešće u  programu

  2002.

  Evropska Unija  - Sarajevo

  Priznanje za  realizaciju projekta”Kulturno – sportskom saradnjom protiv  kulturno sportske izolacije”

  2003.

  XIX Internacionalni festival”Sarajevska zima”

   

   

   

   

  1.mjesto

  Na konkursu

  ”Generacija talenata u Evropi”

  2003.

  Internacionalni seminar – postraumatski stress i liječenje traumatizirane djece

  Priznanje za  aktivno učešće una  seminaru u organizaciji

  Bonnie Miller

   

   

   

  2003.

   

   

   

  KRSG “Olimpik”

  Priznanje za nesebičnu  pomoć, podršku i afirmaciju ritmičko – sportske gimnastike i sporta  mladih

   

   

   

  2003.

   

   

  MSŠ  Peta Gimnazija i Birotehnička

  Priznanje za nesebičnu  pomoć, podršku i afirmaciju ritmičko – sportske gimnastike i sporta  mladih

  2004.

  Novinski  članci u časopisu”Mostovi”

  Dopisnik  časopisa i autor projekata  namjenjenih  djeci oštećena  sliha i govora

  2005.

  GK Budva,Crna Gora, I Internacionalni turnir ritmičke gimnastike

   

   

  Zahvalnica za učešće

  2005.

  Međunarodni festival  djeteta u Turskoj -Izmir

  Specijalno  priznanje od Kemala Baysaka za učešće na 13 Međunarodnom festival  djeteta

  2006.

  KRSG “Olimpik”

  Organizacija  II Međunarodnog turnira  ritmičke gimnastike

   

  Mnogi novinski  članci koji pišu  o  aktivnostima  i uspjesima  kluba

  2008.

   

  Sarajevska  sportska  druženja

  Priznanje  našoj takmičarki Amni Demirović

  Kao  najuspješnijoj ritmičarki

  2008. i 2009.

  Sarajevska  sportska  druženja

  Priznanja  za  učešće

  2008.

  4. Međunarodni seminar pedagoga  tjelesnog odgoja,

  Zaostrog

   

  Certifikat  za  aktivno  učešće

  2008.

  KRG Visoko,Visoko

  2.Međunarodni turnir ritmičke gimnastike

   

  Aktivno  učešće  kao   trener  i sudija

  2008.

  MSŠ Peta  gimnazija  i   Birotehnička

  Zahvalnica za  doprinos u  realizaciji  projekta “       Mostovi prijateljstva”

  2009.

   

  KRSG Olimpik

  Organizacija Internacionalnog  turnira  ritmičke  gimnastike

  2010.

  4.Internacionalni  turnir  ritmičke  gimnastike – Visoko

  u  individualnim i grupnim  vježbama

   

  Grupne  vježbe:

  2.mjesto

  3.mjesto

  2010.

  Međunarodni turnir ritmičke gimnastike-Zlatibor- Srbija

   

  Aktivno  učešće  kao   trener  i sudija-Zahvalnica

   

   

  2010.

   

   

  KRSG Olimpik

   

  Aktivno učešće  u projektu”Zdrava  porodica – Zdravo  dijete”

   

  2010.

  Međunarodni dječiji festival- Šibenik, Hrvatska

   

  Priznanje za aktivno učešće u  programu

  2011.

  KRSG Olimpik

   

  Angažman  naših takmičarki u filmu”Venuto al Mondo” sa Penelpom  Cruz.

  Organizacija  VI Internacionalnog  turnira  ritmičke  gimnastike

  Ajša Mujačić naša takmičarka, glavna dječija uloga

   

  Dobitnica priznanja za najuspješniju žensku ekipu Kantona Sarajevo

  2012.

  KRSG Olimpik

  Plesni performansi na otvaranju “Sarajevske  zime” u Zemaljskom  muzeju

   

  2013.

  KRSG Olimpik

  Organizator Internacionalnih turnira ritmičke gimnastike

   

  2013.

  Peta gimnazija -Sarajevo

  Organizator i idejni tvorac Međunarodne revije sporta za učenike srednjih  sportskih škola iz država u okruženju.

   

  Organizator Internacionalnih turnira ritmičke gimnastike

   

  2014.

  Peta gimnazija -Sarajevo

  Organizator i idejni tvorac Međunarodne revije sporta za učenike srednjih  sportskih škola iz država u okruženju.

   

  Organizator manifestacije”Dani Pete gimnazije”

   

  Dobitnica Zlatne Plakete za profesionalan i predan rad u školi.

   

  Autor mnogih Oglednih I uglednih časova koji su prezentovani na Seminarima svim nastavnicima Sporta u osnovnim i srednjim školama.

   

   

  Doprinos u radu Pete gimnazije u periodu od 2010. do 2014. godine

  1. vPostavljenaurađena baza podataka za sve sportiste škole
  2. vRedovna i stručno- profesionalna saradnja sa svim trenerima sportskih klubova i kantonalnih i državnih Sportskih Saveza
  3. vAutor Plavilnika kursnih cjelina nastave plivanja i skijanja
  4. vAutor Biltena koji promovišu aktivnosti tokom godine u školi
  5. vAutor manifestacije“Dani Pete gimnazije“
  6. vIdejni tvorac i organizator tri Međunarodne revije sporta
  7. vNajzaslužnija za verifikaciju stručnog predmeta Medicinska antropologija
  8. vKreator sadržaja Prijemnog ispita za sportska usmjerenja
  9. vAutor Pravilnika o ponašanju, dužnostima i obavezama dežurnih učenika
  10. vOrganizator i idejni tvorac projekta „Prezentacija vrhunskih sportaša Pete gimnazije“
  11. vAutor postavke i izložbe sa poznatim kulturno – javnim ličnostima koji su bivši učenici Pete gimnazije
  12. vAnimacija učenika završnih razreda osnovnih škola, promocija Pete gimnazije putem javnih prezentacija u osnovnim školama Kantona Sarajevo
  13. vOplemenjivanje i uređenje školskih učionica i drugih prostorija unutar škole
  14. vUčešće na Internacionalnom festivalu „zima“
  15. vPredavanja na teme:

  -          Promocija vrhunskih sportista

  -          Zdrava ishrana i zdrav način života

  -          Prikaz vježbi za razvoj motoričkih sposobnosti putem igre

  -          Motivacija učenika

  -          Promocija uspješnih profesora Pete gimnazije


  © 2024 krsg-olimpik.ba. All Rights Reserved.

  Please publish modules in offcanvas position.