Amila Hodžić

  Hodžić Amila, rođena 1993.godine. Osnovnu školu završla sve razrede sa prosjekom 5,0. Srednju školu , Petu gimnaziju - sportski smjer sve razrede završila sa prosijekom 5,0. Fakultet sporta - student generacije - ZLATNA ZNAČKA. Magistrirala sa ocjenom 10. Danas već druga godina doktorskog studija. Na Fakultetu sporta asistent na predmetu gimnastika i bazični sportovi. Ritmičku gimnastiku trenira od svoje šeste godine. U klubu Olimpik već dugo godina radi kao trener i jedna je zasigurno od najuspješnijih takmičarki. Na seminarima za sudije u ritmičkoj gimnastici uvijek sa maksimalnim brojem bodova 100. Sudija je za ritmičku gimnastiku Nacionalnog nivoa II. Djevojka izuzetne ljudske veličine, vrhunskog karaktera , odličan poznavalac dječje psihologije, pedagogije, metodike.. . Svaka djevojčica koja je bila u Olimpiku ili sada trenutno trenira osjetila je toplinu njenog prijateljskog zagrljaja , čistoću njenog karaktera , njenu vedru narav i spremnost za pomoći u bilo kojem trenutku, na treningu ili na takmičenju, naša Amila - Ami je uvijek tu kada zatreba. Za nju nema nikada problema i svakoj djevojčici uvijek je podrška u svakom pogledu. Njeni rezultati u ritmičkoj gimnastici , misleći na ocjene nisu svjetski, ali su i svjetski kada se uzme u obzir njena poslovna i privatna angažiranost. Svjetski je njen karakter , svjetsko je njeno trajanje u sportu i takmičenju. Svjetska je njena dogogodišnja upornost i rad koji su doprinijeli da je danas tu gdje jeste, Želim da naša BiH ima još mnogo Amila Hodžić.

  TAKMIČENJA, NASTUPI

  TAKMIČENJE

  GRAD, DRŽAVA

  DATUM TAKMIČENJA

  MJESTO

  Državno prvenstvo BIH

  Sarajevo, BiH

  23.12.2001.

  V

  “Visoko 2002.”

  Visoko, BiH

  03.08.2002.

  IV

  Klupsko tamičenje

  Sarajevo, BiH

  17.11.2002.

  II

  Klupsko takmičenje

  Sarajevo, BiH

  11.01.2003.

  I

  Međunarodni turnir “Dani Europe”

  Sarajevo, BiH

  10.05.2003.

  III

  Klupsko takmičenje

  Sarajevo,BiH

  30.08.2003.

  II

  “BiH turnir”-“Olimpik-Sarajevo 2003.”

  Sarajevo, BiH

  21.12.2003.

  I

  Klupsko takmičenje

  Sarajevo, BiH

  10.10.2004.

  II

  Klupsko takmičenje

  Sarajevo, BiH

  01.10.2005.

  IV

  Međunarodni turnir “Budva 2005.”

  Budva, Crna Gora

  17.12.2005.

  II

  “26. međunarodni svibanjski turnir”

  Zagreb, Hrvatska

  27.05.2006.

  VI

  Međunarodni turnir “Gracija cup 2006.”

  Užice, Srbija

  07.10.2006.

  XI

  Međunarodni turnir “Budva 2006.”

  Budva, Crna Gora

  18.11.2006.

  XI

  Međunarodni turnir “Suada Dilberović” (Grupno takmičenje)

  Sarajevo, BiH

  28.04.2007.

  II

  Međunarodni turnir “Požega 2007.” (Grupno takmičenje)

  Požega, Srbija

  02.06.2007.

  I

  Međunarodni turnir “Olimpik cup 2007.”

  (Grupno takmičenje)

  Sarajevo, BiH

  13.10.2007.

  I

  Međunarodni turnir “Olimpik cup 2007.”

  Sarajevo, BiH

  13.10.2007.

  III

  Međunarodni turnir “Visoko 2008.”

  Visoko, BiH

  11.10.2008.

  III

  Međunarodni turnir

  “Ritam cup 2008.”

  Beograd, Srbija

  18.10.2008.

  Višeboj-   XV

  Međunarodni turnir

  “Ritam cup 2008.”

  Beograd, Srbija

  19.10.2008.

  Vijača- III

  Balkanski kup (moderni plesovi)

  Sarajevo, BiH

  01.11.2008.

  I

  Balkanski kup (moderni plesovi)

  Sarajevo, BiH

  01.11.2008.

  I

  Međunarodni turnir “Olimpik cup 2008.”

  Sarajevo, BiH

  27.12.2008.

  I

  Međunarodni turnir “Olimpik cup 2009.”

  Sarajevo, BiH

  06.06.2009.

  IV

  Međunarodni turnir “GRAND CUP ’89.”

  Sarajevo, BiH

  25.- 26.09.2009.

  VII

  Međunarodni turnir “Dani Budve 2009”

  Budva, Crna Gora

  22.11.2009.

  V

  Međunarodni turnir “FRIENDSHIP TOURNAMENT 2010”- Leda

  Zagreb, Hrvatska

  27.03.2010.

  Vijača- IV

  Obruč-VIII

  Višeboj-IX

  Međunarodni turnir “Palilula cup 2010.”

  Beograd, Srbija

  04.04.2010.

  XV

  Međunarodni turnir “Naisa cup 2010.”- Niš (Grupno takmičenje)

  Niš, Srbija

  18.04.2010.

  I

  Međunarodni turnir “Olimpik cup 2010.”

  Sarajevo, BiH

  05.06.2010.

  IV

  Međunarodni turnir “Olimpik cup 2010.”   (Grupno takmičenje)

  Sarajevo, BiH

  05.06.2010.

  I

  “Sirena cup 2010.”

  Zadar, Hrvatska

  16.10.2010.

  Obruč-II

  “Sirena cup 2010.”

  Zadar, Hrvatska

  16.10.2010.

  Višeboj-III

  Međunarodni turnir “Visoko 2010.”

  Visoko, BiH

  30.10.2010.

  IV

  Međunarodni turnir “Visoko 2010.”         (Grupno takmičenje)

  Visoko, BiH

  30.10.2010.

  II

  “Turnir prijateljstva 2011.”-Leda

  Zagreb, Hrvatska

  03.04.2011.

  V

  Međunarodni turnir “Palilula cup 2011”

  Beograd, Srbija

  10.04.2011.

  Obruč-XXI

  Lopta-XX

  Čunjevi-XIX

  Višeboj-XXIII

  Međunarodni turnir “Fokica cup 2011.” (Grupno takmičenje)

  Niš, Srbija

  17.04.2011.

  I

  Međunarodni turnir 5. Spring Friendly Club Competition“

  Beograd, Srbija

  01.05.2011.

  Lopta-III

  Višeboj-X

  Međunarodni turnir “31. Svibanjski turnir“

  Zagreb, Hrvatska

  28.05.2011.

  IV

  Međunarodni turnir “Olimpik cup 2011.”

  Sarajevo, BiH

  04.06.2011.

  I

  Međunarodni turnir “Olimpik cup 2011.”  (Grupno takmičenje)

  Sarajevo, BiH

  04.06.2011.

  I

  “Impala cup  2011.”- Bugarska

  Stara Zagora, Bugarska

  27.- 28.06.2011.

  Obruč-IX

  Lopta-VIII

  Čunjevi-VIII

  Traka-VIII

  Višeboj-VIII

   

  Međunarodni turnir “Ševala Mujić 2011.”

  Vogošća, BiH

  17.09.2011.

  Obruč-III

  Lopta-III

  Višeboj-IV

  “6. AVSO-CUP 2011.”

  Graz,  Austria

  01.10.2011.

  IX

  13th SLOVENIAN CHALLENGE TOURNAMENT

  Ljubljana, Slovenija

  05.11.2011.

  XX

  Međunarodni turnir “Visoko 2011.”

  Visoko, BiH

  12.11.2011.

  III

  “Rondo cup 2011.”

  Osijek, Hrvatska

  19.11.2011.

  Obruč-III

  Lopta-III

  Višeboj-V

  “XXII CUP MOSTE”

  Ljubljana, Slovenija

  03.12.2011.

  XI

  Međunarodni turnir “Ritmix cup 2011.” (Grupno takmičenje)

  Novi Sad, Srbija

  25.12.2011.

  I

  Međunarodni turnir “Gracija cup 2012.”

  Užice, Srbija

  04.-06.2012.

  I

  Međunarodni turnir “Olimpik cup 2012.”

  Sarajevo, BiH

  03.03.2012.

  Obruč-III

  Lopta-III

  Višeboj- IV

  “Leda cup 2012.”

  Zagreb, Hrvatska

  31.03.2012.

  XXI

  Međunarodni turnir

  “6. Spring Friendly Club Competition“

  Beograd, Srbija

  28.-29.2012.

  Obruč-VI

  Lopta-V

  Višeboj-VIII

  “II PECS CUP”

  Pécs, Mađarska

  12.-13.05.2012.

  IX

  “3. Banja Luka Open 2012.”

  Banja Luka, BiH

  20.05.2012.

  Obruč- I

  Lopta-I

  Čunjevi-I

  Višeboj-I

  Međunarodni turnir “Olimpik cup 2012.”

  Sarajevo, BiH

  16.06.2012.

  I

  Međunarodni turnir “Ševala Mujić 2012.”

  Vogošća, BiH

  22.09.2012.

  Obruč-IV

  Lopta-V

  Čunjevi-VI

  Višeboj-V

  Međunarodni turnir “Salines cup 2012.”

  Tuzla, BiH

  28.-30.09.2012.

  Lopta-III

  Čunjevi-III

  Traka-III

  Višeboj-III

  “Rondo cup 2012.”

  Osijek, Hrvatska

  03.11.2012.

  Obruč-III

  Lopta-III

  Višeboj-IV

   

  Međunarodni turnir

  “Arabesque 2012.”

  Sarajevo, BiH

  10.11.2012.

  IV

  Međunarodni turnir

  “KFK GRACIA CUP”

  Budimpešta, Mađarska

  17.02.2013.

  II

  Međunarodni turnir “Olimpik cup 2013.”

   

  Sarajevo, BiH

  16.03.2013.

  I

  Zahvalnica za učešće na “Olimpik cup 2013.”

  Sarajevo, BiH

  16.03.2013.

   

  Zahvalnica za učešće na  2. Međunarodnoj reviji sporta

  Sarajevo, BiH

  06.04.2013.

   

   

   

  Međunarodni turnir “Maribor 2013.”

   

  Maribor, Slovenija

  01.06.2013.

  Višeboj-IV

  Obruč-IV

  Lopta-IV

  Međunarodni turnir

  “KFK GRACIA CUP 2013.”

  Budimpešta, Mađarska

  24.08.2013.

  I

  Međunarodni turnir “ Ševala Mujić 2013.”

  Sarajevo, BiH

  20.-22.09.2013.

  XII

  Međunarodni turnir “Salines cup 2013.”

  Tuzla, BiH

  27.-29.09.2013.

  Višeboj-II

  Obruč-I

  Čunjevi-II

  Traka-II

  Međunarodni turnir “Arabesque cup 2013.”

  Sarajevo,BiH

  26.10.2013.

  I

  Međunarodni turnir” V. PECS CUP 2013.”

  Pečuh, Mađarska

  02.-03.11.2013.

  VII

   

  NASTUP

  DATUM

  Vecer ritmicko-sportske gimnastike

  Februar 2001.

  Vecer ritmicko-sportske gimnastike

  Februar 2002.

  Vecer ritmicko-sportske gimnastike

  Februar 2003.

  Vecer ritmicko-sportske gimnastike

  Februar 2004.

  Vecer ritmicko-sportske gimnastike

  Februar 2005.

  Vecer ritmicko-sportske gimnastike

  Februar 2006.

  Vecer ritmicko-sportske gimnastike

  Februar 2007.

  Vecer ritmicko-sportske gimnastike

  Februar 2008.

  Vecer ritmicko-sportske gimnastike

  Februar 2009.

  Vecer ritmicko-sportske gimnastike

  Februar 2010.

  Vecer ritmicko-sportske gimnastike

  Februar 2011.

  Vecer ritmicko-sportske gimnastike

           2012.

  Vecer ritmicko-sportske gimnastike

           2013.

  Medunarodni djeciji festival u Turskoj

  April 2005.

  Otvaranje Sportske dvorane na Dobrinji

  Mart 2006.

  Otvaranje dvorane “Ramiz Salcin”

  09.02.2008.

  Manifestacija “NOVOGRADSKI DANI 2009.”

  Maj 2009.

  Nastup na Fakultetu za sport u Tuzli

  29.05.2009.

  Prezentacija ritmicke gimnastike

  29.09.2009.

  Nastup na manifestaciji “GuGu”

  06.06.2010.

  50. MEDUNARODNI DJECIJI FESTIVAL-7. GIMNASTICKI SHOW

  27.06.2010.

  Takmicenje srednjih skola u modernom plesu

  28.11.2010.

  Otvaranje “Pete gimnazije”

  06.04.2011.

  Revija KUS-a

  05.05.2011.-

  I mjesto

  NAGRADE,CERTIFIKATI

  Certifikat za uspjesno savladani seminar iz oblasti klasicnog baleta i ritmicke gimnastike

   

  01.07.-07.07.2009.

  Diploma za uspjesno savladani kurs iz oblasti klasicnog baleta I ritmicke gimnastike

  12.08.-19.08.2010.

  Specijalna nagrada “OLIMPIK 2010.”

   

  05.06.2010.

  “Najbolja zenska ekipa Kantona Sarajevo za 2010.”

  10.03.2011.


  © 2024 krsg-olimpik.ba. All Rights Reserved.

  Please publish modules in offcanvas position.