Rezultati KRSG "Olimpik" u 2021. godini

70 MEDALJA ZA KRSG "OLIMPIK PRVENSTVO KANTONA SARAJEVO, 02.10.2021.

Rezultati Prvenstava Kantona Sarajevo u ritmičkoj gimnastici, Vogošća 02.10.2021.godine

KRSG „Olimpik" bogatiji za 70 medalja

Broj osvojenih zlatnih medalja – 35

Broj osvojenih srebrenih medalja – 14

Broj osvojenih bronzanih medalja – 15

Grupna vježba 2009.godište (6 zlatnih)

NACIONALNI PROGRAM:

7 zlatnih

5 srebrenih

9 bronzanih

B light PROGRAM:

6 zlatnih

3 srebrene

3 bronzane

B PROGRAM:

10 zlatnih

3 bronzane

1 srebrena

A PROGRAM:

12 zlatnih

3 srebrene

2 bronzane

NACIONALNI PROGRAM:

ZLATNE: Tahmaz Irma, Mustajbegović Nejra, Hećo Hena, Delić Dalal, Perjan Ejla, Mehanović Ena i Kmetaš Merjem

SREBRENE: Redžić Ajša, Vukičević Esma, Oglečevac Ella, Tufekčić Asja i Dal Aylin

BRONZANE: Suljović Tajra, Zečić Ismihana, Džigal Emina, Tandir Asja, Lukić Božica, Abaz Nora, Šošević Azra, Demir Ema i Mešić Merima

B light PROGRAM:

ZLATNE: Šmrković Lejna, Ižan Teja Kafedžić, Čurić Ena, Selimović Rania, Mušić Esma i Agić Ema

SREBRENE:Bulbulušić Iman, Kapičić Leina i Šeta Nejla

BRONZANE: Hadžijusufović Lamija,Omerović Nejla i Podbićanin Lajla

B PROGRAM:

ZLATNE: Boja Tajra, Omerović Henna, Hadžiahmetović Lamija, Jamaković Ajna, Hysenaj Iman, Hubanić Tajra, Malešević Sara, Agović Amila, Bajraktarević Sajra i Agić Sarah

SREBRENE: Pindžo Ajša, Podbićanin Ela i Delić Dalia

BRONZANE: Mahmutović Nadja

A PROGRAM:

ZLATNE: Zorlak Daira, Pjevo Amila, Kalajdžisalihović Uma, Ćelović Lamija,Mirjanić Sara, Gusinac Šejla, Spahić Ejna,Jamaković Ajša, Nikolić Tijana, Avdaković Tajra, Kepeš Aida i Meholjić Ena

SREBRENE: Ćorović Zana, Šupić Hanan i Trogrlić Anja

BRONZANE: Alihodžić Amina i Čaušević Hanan

ZLATNE , GRUPNA VJEŽBA 2009.GODIŠTE (OBRUČEVI)

Jamaković Ajša, Nikolić Tijana, Šupić Hanan, Hubanić Tajra, Agović Amila i Malešević Sara

REZULTATI 10 MEĐUNARODNOG TAKMIČENJA U RITMIČKOJ GIMNASTICI

“TROFEJ NOVI SAD” – SRBIJA, 26.09.2021.

ZLATO: Mirjanić Sara – čunjevi

SREBRO: Jamaković Ajša (obruč), Nikolić Tijana (obruč), Alihodžić Amina (čunjevi) I Spahić Ejna (lopta)

VIŠEBOJ:

Kalajdžisalihvić Uma (4 mjesto)

Alihodžić Amina( 12 mjesto)

Mirjanić Sara (4 mjesto)

Jamaković Ajna (8 mjesto)

Nikolić Tijana (7 mjesto)

Spahić Ejna (6 mjesto) Hodžić Amila (6 mjesto)

Zahvaljujemo se organizatoru KRG “Ritmika” na gostoprimstvu i savršenoj organizaciji.

REZULTATI PO REKVIZITIMA XIX. PECS CUP - MAĐARSKA:

03.09.2021.godine

Ajša Jamaković 5 u višeboju, 8 u obruču, 5 sa loptom i 6 sa čunjevima; Šupić Hanan 8 u višeboju, 6 sa obručem, 8 sa loptom i 8 sa čunjevima; Hubanić Tajra 7 u višeboju, 6 sa obručem, 7 sa loptom i 7 sa čunjevima; Malešević Sara 9 u višeboju, 1 sa vijačom, 9 sa obručem i 9 sa čunjevima, Gusinac Šejla 8 u višeboju, 3 sa čunjevima, 7 u bez rekvizita i 8 sa obručem,; Mirjanić Sara 5 u višeboju, 1 sa čunjevima, 5 sa obručem i 5 u bez rekvizita. Sve djevojcčce takmičile u A programu. Takmičenje je bila odlična prilika da vidimo sta jos treba uvježbavati i usavršavati. Sve pohvale za naše predstavnice.

Dva zlata i jedna bronza u Madarskoj, XIX PECS CUP, 03.09.2021.

Mirjanić Sara prva sa čunjevima.

Malešević Sara prva sa vijačom.

Gusinac Šejla treća sa čunjevima.

Hubanić Tajra u višeboju sedma, Šupić Hanan u višeboju osma i Jamaković Ajša u višeboju peta. 

XVIII “Olimpik kup” , 28.08.2021.godine – 80 Zlatnih u grupnim vježbama 

Zlatne u grupnim vježbama na XVIII “Olimpik kupu 2021”: 

Aziraj Ema, Aziraj Nadja, Popara Gana,Javorovac Zerina, Mahmutović Ajša, Bulbulušić Iman, Skikić Mona, Mešić Merima, Lukić Božica, Abaz Nora, Lipjankić Sajra, Bašić Taida, Salčin Naida, Avdić Uma, Kalajdžisalihović Manal, Šmrković Leina, Šošević Azra, Opardija Nađa, Glavinić Sara, Rondić Sana, Pjevo Amila, Rondić Kanita, Čurić Ena, Kapičić Leina, Mušić Esma, Vukičević Esma, Krunić Dora, Mahmutović Nadja, Tandir Asja, Kmetaš Merjem, Hadžijusufović Lamija, Hadžiahmetović Lamija, Dal Aylin, Zorlak Daira, Demir Ema, Tufekčić Asja, Omerović Henna, Ćelović Lamija, Ižan Teja Kafedžić, Žerić Lejla, Kalajdžisalhvić Uma, Redžić Ajša, Gusinac Šejla, Spahić Ejna, Ćorović Zana, Alihodžić Amina, Jamaković Ajna, Selimović Rania, Mirjanić Sara, Šeta Nejla, Jamaković Ajša, Nikolić Tijana, Agović Amila, Malešević Sara, Šupić Hanan, Hubanić Tajra, Avdaković Tajra, Koso Nejla, Kepeš Aida, Alibašić Merjem, Agić Sarah, Bajraktarević Sajra, Čaušević Hanan i Trogrlić Anja. 

Zlatne “DUO”:Spahić Ejna + Ćorović Zana, Malešević Sara + Hubanić Tajra, Avdaković Tajra + Kepeš Aida, Jamaković Ajša + Nikolić Tijana, Agić Ema + Agić Sarah.

Zlatne “TRIO”:Suljović Tajra, Mehanović Ena i Zečić Ismihana.

Rezultati XVIII “Olimpik kupa 2021.” 

102 medalje za KRSG “Olimpik” (u individualnom programu) : 66 zlatnih, 23 srebrene i 13 bronzanih 

Zlatne medalje NACIONALNI program:Rondić Sana (bez rekvizita), Aziraj Nadja (bez rekvizita), Mešić Merima (bez rekvizita),Redžić Ajša (bez rekvizita),Krunić Dora (bez rekvizita),Mehanović Ena (obruč), Kurtić Esma (bez rekvizita),Mustajbegović Nejra (lopta), Smajić Ilda (bez rekvizita), Sejdić Amna (obruč), Tajra Suljović (obruč), Zečić Ismihana (obruč), Hećo Hena (bez rekvizita)Tahmaz Irma (lopta) i Lutvić Sara (čunjevi). 

Srebrene medalje NACIONALNI program:Šmrković Leina (bez rekvizita), Skikić Mona (bez rekvizita),Hadžijusufović Lamija (bez rekvizita),Kurtić Ajša (bez rekvizita),Selimović Ranija (obruč) i Kapičić Leina (obruč). 

Bronzane medalje NACIONALNI program:Aziraj Ema (bez rekvizita), Mahmutović Ajša (bez rekvizita), Lipjankić Sajra (bez rekvizita) i Lukić Božica (bez rekvizita). 

Zlatne medalje B light program : 

Glavinić Sara (bez rekvizita), Opardija Nađa (bez rekvizita),Dal Aylin (bez rekvizita),Kmetaš Merjem (obruč), Čurić Ena (vijača), Mušić Esma (obruč), Šeta Nejla (obruč), Delić Dalal (obruč), Delić Dalia (obruč) i Agić Ema (obruč). 

Srebrene medalje B light program : Pjevo Amila (bez rekvizita) i Tandir Asja (bez rekvizita). 

Bronzane medalje B light program : Javorovac Zerina (bez rekvizita) i Ižan Teja Kafedžić (bez rekvizita). 

Zlatne medalje B program: Tufekčić Asja (bez rekvizita), Demir Ema (bez rekvizita), Rondić Kanita (bez rekvizita), Omerović Henna (lopta), Vukičević Esma (bez rekvizita), Jamaković Ajna (vijača), Mahmutović Nadja (bez rekvizita),Malešević Sara (vijača), Hubanić Tajra (čunjevi), Malešević Sara (traka), Koso Nejla (vijača), Bajraktarević Sajra (vijača), Bajraktarević Sajra (čunjevi), Agić Sarah (obruč), Zavišić Andrea (lopta) i Agić Sarah (čunjevi).

Srebrene medalje B program:Abaz Nora (bez rekvizita), Agović Amila (vijača), Hubanić Tajra (obruč), Agović Amila (traka) i Zavišić Andrea (obruč).

Bronzane medalje B program:Koso Nejla (obruč) 

Zlatne medalje A program:Zorlak Daira (bez rekvizita), Hadžiahmetović Lamija (bez rekvizita), Ćelović Lamija (bez rekvizita),Žerić Lejla (obruč), Kalajdžisalihović Uma (lopta), Ćorović Zana (vijača), Čorović Zana (obruč), Mirjanić Sara (čunjevi), Mirjanić Sara (lopta), Spahić Ejna (vijača), Alibašić Merjem (vijača), Gusinac Šejla (obruč), Gusinac Šejla (čunjevi), Alihodžić Amina (čunjevi), Spahić Ejna (traka), Jamaković Ajša (obruč), Nikolić Tijana (lopta), Šupić Hanan (čunjevi), Jamaković Ajša (traka), Avdaković Tajra (vijača), Avdaković Tajra (obruč), Avdaković Tajra (lopta), Trogrlić Anja (čunjevi), Kepeš Aida (čunjevi), Meholjić Ena (obruč), Hodžić Amila (lopta) i Hodžić Amila (čunjevi).

Srebrene medalje A program:Bulbulušić Iman (bez rekvizita), Šupić Hanan (obruč), Alihodžić Amina (vijača), Kepeš Aida (obruč), Trogrlić Anja (obruč), Kepeš Aida (lopta), Hodžić Amila (obruč), Meholjić Ena (lopta) i Meholjić Ena (čunjevi).

Bronzane medalje A program: Nikolić Tijana (obruč), Alibašić Merjem (obruč), Alihodžić Merjem (lopta), Čaušević Hanan (obruč), Čaušević Hanan (lopta) i Čaušević Hanan (čunjevi).

3. „ŽELJO CUP 2021.“,12.06.2021.godine i 13.06.2021.godine 

UKUPAN REZULTAT: 

12.06.2021.godine i 13.06.2021.godine 

Rezultati prvog i drugog drugog dana takmičenja: 

63 medalje za plavo – zelene princeze: 39 zlatnih, 17 srebrenih i 7 bronzanih medalja 

Zlatne medalje su osvojile (indivindualni program) :Zorlak Daira, Tufekčić Asja, Bulbulušić Iman, Demir Ema, Hadžiahmetović Lamija, Kahvedžić Ajla, Kmetaš Merjem, Vukićević Esma, Mehanović Ena, Kapičić Lejna, Čurić Ena, Šeta Nejla (obruč), Delić Dalal (obruč), Delić Dalia (obruč), Suljević Tajra, Zečić Ismihana, Muradbegović Nejra (obruč) ,Sejdić Amna (obruč), Boja Tajra (obruč), Jamaković Ajša (obruč), Jamaković Ajša (lopta), Ćelović Lamija (obruč),Alihodžić Amina (čunjevi), Malešević Sara (vijača), Agović Amila (čunjevi), Koso Nejla (vijača) , Jamaković Ajna (lopta) i Trogrlić Anja (čunjevi) 

Srebrene medalje su osvojile (indivindualni program) :Mešić Merima, Dal Aylin, Šmrković Lejna, Abaz Nora, Šošević Azra, Javorovac Zerina, Tandir Asja, Rondić Kanita, Selimović Rania, Ahmetović Ismihan,Smajić Ilda, Kalajdžisalihović Uma (obruč), Ćorović Zana (bez rekvizita), Spahić Ejna (obruč), Spahić Ejna (lopta),Nikolić Tijana (obruč) i Žerić Lejla (obruč) 

Bronzane medalje su osvojile (indivindualni program):Rabihić Aiša, Karamehmedović Larisa, Redžić Ajša, Lovrinović Lana, Kalajdžisalihović Uma (obruč), Ćorović Zana (obruč) i Mirjanić Sara (obruč). 

Zlatne medalje su osvojile (grupni program – grupne vježbe) :Spahić Ejna, Čorović Zana, Alihodžić Amina, Mirjanić Sara, Jamaković Ajna, Jamaković Ajša, Malešević Sara, Agović Amila i Gusinac Šejla.

Čestitke organizatoru KRG „Željezničar“ na izvrsnoj organizaciji i gostprimstvu

„Victoria cup 2021.“ - 29.05.2021.godine

68 Medalja za Olimpikove plavo – zelene princeze

29.05.2021.godine KRSG „Olimpik“ učestvovao na Prijateljskom turniru ritmičke gimnastike

„Victoria cup 2021.“

Specifikacija osvojenih medalja:

21 zlatna

19 srebrenih

28 bronzanih

Zlatne medalje su osvojile: Tufekčić Asja, Šmrković Lejna, Vukičević Esma, Mehanović Ena, Glavinić Sara, Bihorac Džana (lopta), Zorlak Daira, Boja Tajra (obruč), Omerović Henna (lopta), Jamaković Ajna (lopta), Malešević Sara (obruč), Hubanić Tajra, (čunjevi) Zavišić Andrea (obruč), Čaušević Hanan, Kalajdžisalihović Uma (lopta), Mirjanić Sara (lopta), Gusinac Dalila (čunjevi), Gusinac Šejla (bez rekvizita), Jamaković Ajša (obruč), Jamaković Ajša (vijača) i Avdaković Tajra (vijača).

Srebrene medalje su osvojile:Mešić Merima, Tandir Asja, Rondić Kanita, Lakota Emina (obruč), Krunić Dora, Mustajbegović Nejra (obruč), Tahmaz Irma (obruč), Mušić Esma (obruč), Alihodžić Amina (obruč), Hysenaj Iman (obruč), Pindžo Ajša (obruč), Ćelović Lamija, Ćorović Zana, Ahmetović Ismihan (obruč), Spahić Ejna (čunjevi), Nikolić Tijana (lopta) i Kepeš Aida (obruč).

Bronzane medalje su osvojile:Aziraj Nadja, Aziraj Ema, Dal Aylin, Abaz Nora, Šošević Azra, Javorovac Zerina, Demir Ema, Lipjankić Sajra, Karamehmedović Larisa, Lukić Božica, Vasić Anja, Kmetaš Merjem, Popara Gana, Popara Alma (obruč), Dreca Amna, Redžić Ajša, Suljević Tajra, Zečić Ismihana (obruč), Smajić Ilda (obruč),Bulbulušić Iman,Omerović Nejla (obruč),Podbićanin Lajla (obruč), Skikić Mona, Hadžiahmetović Lamija, Čurić Ena, Podbićanin Ela (lopta), Delić Dalia (obruč) i Žerić Lejla (obruč).

Čestitamo svim takmičarkama Olimpika koje su učestvovale na ovom takmičenju. Sve pa i one koje nisu osvojile medalje za nas su sve zlatne, jer su to dokazale i potvrdile na ovom takmičenju svojim ponašanjem i odnosom preme treningu i takmičenju. Današnje prelijepo druženje je mnogo vrijednije od bilo koje osvojene medalje.

Današnjim takmičenjem smo svi bogatiji za jedno lijepo iskustvo.

Nova sportska druženja nas očekuju 12.06.2021.godine na „Željo cupu.“

KRG „Victorija“ , čestitamo na bezprijekornoj organizaciji, a trenericama Eni i Hidajeti medalja za jedanaestočasovni rad sa svim takmičarkama koje su bile na ovom takmičenju.

Hvala i roditeljima za podršku i razumijevanje!