Pravila kluba

                           pravila kluba           pravila kluba 

  Udruženje ritmičko – sportske gimnastike „Olimpik“

  KRSG „Olimpik“, ul. Nerkeza smailagića br.18., Sarajevo

  I.D. 4200838160003            Ž.R. 1610000022650093

  E – mail:hidajeta.olimpik@gmail.com      

  WEB:www.krsg-olimpik.ba

   

  pkluba 

   

  PRAVILA    KLUBA

  KRSG „Olimpik“

   

                   pkluba1       pkluba1

  Na osnovu člana 20. Statuta kluba ritmičko  -  sportske gimnastike „Olimpik“ na sjednici 17.01.2010.. donešen je Pravilnik kluba (Udruženja ritmičko – sportske gimnastike „Olimpik“).

  I

  OSNOVNE ODREDBE

  Član 1.

  Ovim pravilnikom se regulišu pitanja, zadaci i obaveze svih članova kluba, stručnih odbora, takmičarki svih uzrasnih kategorija i takmičarskih nivoa, pitanja roditelja čija djeca treniraju, trenera svih nivoa selekcija, upisa novih članova, kodrksa ponašanja roditelja, djece, trenera kao i pitanje sudija.

  Član 2.

  Pod nazivom takmičarka KRSG „Olimpik“ ( u daljem tekstu takmičarka) može biti samo članica koja na testiranju i zvaničnim takmičenjima ostvari zapažene rezultate. Sa takmičarkama svih uzrasnih kategorija rade stručni treneri, ljekari Zavoda za sportsku medicinu i drugi stručni spoljni saradnici.

  Član 3.

  Takmičarke kluba bira najstručnija osoba i glavni trener kluba.Spiskovi svih takmičarskih kategorija i njihovi rezultati su transparentni  na našoj facebook stranici i web stranici (www.krsg-olimpik.ba), kao i na zvaničnim internet portalima koje objavljuju klubovi ili države organizatori međunarodnih takmičenja.

  Član 4.

  Treneri su obavezni uraditi dugorodični plan i program rada za rekreativne i takmičarske grupe svih uzrasnih kategorija. Trener vrhunskih takmičarki je obavezan i napraviti kalendar takmičenja na domaćoj i međunarodnoj sceni, kao i raspored odlaska pojedinih takmičarki na takmičenja.Na međunarodna takmičenja može otići samo takmičarka koja je spremna i koja će dostojanstveno braniti boje kluba i naše države Bosne i Hercegovine. Glavni trener je obavezan sastaviti širi spisak takmičarki koje imaju najbolje predispozicije za vrhunske rezultate.Svakako to su takmičarke od kojih se očekuju rezultati na duži vremenski period.

  Član 5.

  Upravni odbor određuje tim stručnjaka i trenera koji kojima će biti ukazana čast da rade sa djecom.Sva takmičenja koja se održavaju van granica Bosne i Hercegovine su pod ingerencijom Stručnog odbora i Upravnog odbora. Službena i zvanična takmičenja će se realizovati u pratnji trenera kluba i sudija kluba. Obje navedene osobe će ići o trošku kluba ukoliko dozvoli novčana situacija u klubu.Takmičarke koje na takmičenja idu u pratnji svojih roditelja (što nije preporučljivo) naročito van Bosne i Hercegovine neće ići u organizaciji kluba već u svojoj privatnoj režiji. Za ovakav vid putovanja klub ne snosi nikakvu odgovornost. Sva takmičenja su sportskog karaktera i bez ikakvih ambicija roditelja za njihova „turistička“ putovanja. Svakako se preporučuje da svaka takmičarka na takmičenja ide u organizaciji kluba.

  Roditelj može putovati  sa svojim djetetom ukoliko su razlozi opravdani ( nesamostalnost djeteta, problemi sa snom ili druge prirode, dijete mlađe od 7 godina ili ukoliko roditelj na takmičenje šalje dvoje djece).  Ukoliko roditelj neku takmičarku prijavi na neko takmičenje pa odustane iz nepoznatih i neopravdanih razloga dužan je to takmičenje platiti, jer svako odustajanje automatski povećava cijenu drugoj djeci koja su se prijavila za takmičenje

  II KLUB

  Član 6.

  Roditelji A, B i B- light programa moraju omogućiti trenerima nesmetan rad, djeci omogućiti zimske i ljetne pripreme ( pripreme takmičarki su obavezujuće), odgovarajuće rekvizite i opremu.Pripreme takmičarki se mogu otkazati samo u sljedeći slučajevima : bolničko liječenje, smrtni slučaj, teža sportska povreda (stepen povrede utvrđuje Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo). Takmičarke A programa moraju imati pripreme u trajanju od minimum 15 dana, dok niži takmičarski nivoi mogu imati i pripreme od 7 do 10 dana. Ukoliko takmičarka A nivoa nije u novčanoj situaciji platiti pripreme iste će platiti klub.

  Ukoliko roditelj nije u novčanoj prilici platiti pripreme obavezan je donijeti odgovarajuću dokumentaciju (platne liste roditelja, potvrdu sa biroa ukoliko je roditelj nezaposlen ili drugu valjanu dokumentaciju)

  Klub za sve takmičarke mora omogućiti odgovarajuće uslove za treniranje, čiste i uredne dvorane, svlačionice i topao prostor za treniranje.

  Klub mora obezbijediti i odgovarajući stručni kadar.

  Klub mora voditi i matičnu evidenciju svih članova, arhivirati sva takmičenja i sve takmičarske rezultate, redovno organizovati stručna testiranja (najmanje 2 puta godišnje) s ciljem praćenja razvoja i napretka djevojčice, obavezno pratiti i dječiji uspjeh u školi. Svaka djevojčica je obavezna donijeti treneru i džačku knjižicu kako bi trener imao uvid o uspjehu u školi.Matična evidencija se dostavlja obavezno i Sportskom savezu Kantona Sarajevo.

  Treneri i stručni odbor obavezni su barem 2 puta godišnje organizovati  stručno predavanje za djevojčice i za roditelje. Tematika predavanja mora biti prilagođena uzrastu i trenutnim interesovanjima.Pojedina predavanja mogu biti zajednička i za djecu i za roditelje.

  Klub će tokom mjeseca oktobra svake godine ( na godišnjicu kluba) organizovati i zajedničko druženje pod nazivom „ Dan Olimpka – dijete je centar svijeta“.

  Na osnovu ovog pravilnika klub se obavezuje da će jednom godišnje organizovati i zajednički izlet krajem juna mjeseca ili krajem mjeseca avgusta. Minimalne troškove putovanja snosit će roditelj.

  Klub u martu mjesecu organizuje Međunarodni turnir u ritmičkoj gimnastici. Sve članice koje učestvuju na takmičenju platit će kotizaciju za učešće koja ne smije biti veća od 30 KM ( trideset konvertibilnih maraka) . Ukoliko bude donatora ili sponzora za takmičenje kotizacija se automatski  umanjuje.

  U junu mjesecu klub organizuje i međunarodnu Gimestradu i međunarodno takmičenje u grupnim vježbama. Kotizacija za ovo takmičenje je maksimalna 20 KM ( dvadeset konvertibilnih maraka).

  Glavni trener koji radi sa takmičarkama vrhunskog kvaliteta obavezan je napraviti program rada, strategiju razvoja kluba i razvoja – napretka gimnastičarke, uredno voditi evidenciju  postignutih rezultata, uredno voditi evidenciju dolaska na treninge, redovno 2 puta godišnje nakon priprema uraditi testiranje motoričkih sposobnosti, tehnike tijela i tehnike rada sa rekvizitima.

  Klub je obavezan za svaku takmičarku obezbijediti 2 CD –a sa muzikama za vježbe. Tkoškovi CD –ova i snimanja muzika snosit će klub.Ukoliko dijete ošteti ili izgubi CD, roditelj je dužan novčano nadoknaditi kupovinu CD – a i snimanje muzika.

  Biti takmičarka je čast i velika obaveza.

  Klub je obavezan imati svoje kancelarije sa svim materijalno – tehničkim uslovima u kojima se realizuju administrativno – tehnički poslovi, organizuju sastanci, prijem roditelja i gostiju kao i arhiviraju svi podaci. Kancelarije kluba i baletna sala nalaze se u OŠ „Fatima Gunić“ na Alipašinu polju – B faza.

  Kancelarije kluba su otvorene za sve zainteresovane ponedeljkom , srijedom i petkom od 19:00 do 21:00 sat i subotom od 11:00 do 14:00 sati. U gore navedenim terminima roditelj se može informisati o svim pitanjima koja ga interesuju.

  Glavni trener će za  informativne sastanke biti na raspolaganju i utorkom i četvrtkom od 19:30 do 21:00 sat u Petoj gimnaziji na Dobrinji.

  Klub će kontinuirano djelovati na iznalaženju sponzora i donatora kluba. Klub će redovno i aplicirati na projekte i javne konkurse – pozive koji raspisuju određene institucije.

  Član 7.

  III  OBAVEZE TAKMIČARKI

  7.1. Redovnost dolaska na trening i poštovanje utvrđenog rasporeda treniranja je obaveza svih članova.Svaki nedolazak na trening roditelj je obavezan pravdati.Ukoliko se radi o bolesti i dužem odsustvovanju (dužem od 7 dana) roditelj je obavezan donijeti odgovarajuće i adekvatno ljekarsko uvjerenje.

  7.2. Od takmičarki kao i svih drugih članica kluba zahtjeva se maksimalna disciplina kao i maksimalno zalaganje na treningu

  7.3. Posebno takmičarke moraju voditi računa o zdravoj i pravilnoj  ishrani.Pravilna ishrana podrazumijeva raznovrsnu ishranu sa mnogo voća, povrća, crnog hljeba – peciva, vode, domaćih čajeva, sve vrste salata, supica – čorbica, ribe i bijelog mesa. Nikako nije preporučljivo da djevojčice konzumiraju : čipseve, bijeli hljeb, gazirana pića, masnu hranu, sladoled,  gumirane bombone, pice...

  7.4. Sve takmičarke  i druge članice kluba moraju imati adekvatnu tj. odgovarajuću opremu i rekvizite, pamučne majice, bijele sportske čarape, patikice za ritmičku gimnastiku, koljenice, štucne, tegove od ½ kg, frizura uvijek uredna.

  7.5. Sve takmičarke moraju imati jednoobraznu opremu: majice, šorceve i trenerke.

  7.6. Sve članice kluba na trening moraju nositi sveske za ocjenjivanje  tj. dnevnike rada u kojima se ocjenjuje: disciplina na treningu, higijena i zalaganje tj. rad na treningu. Svaki roditelj je dužan ocjenjenu svesku potpisati i pročitati eventualnu obavijest ili komentar trenera. Na početku treninga članice su obavezne sveske staviti na sto trenera. Ukoliko članica 3 (tri) puta dobije pismenu opomenu zbog nediscipline na treningu , nedoličnog ponašanja ili ne – fe r odnosa prema drugarici ili treneru po automatizmu bit će brisana iz članstva kluba.

  7.7. Na trening je obavezno dolaziti najmanje 10 (deset) minuta ranije. Tolerancija je za djecu koja su druga smjena u školi. Roditeljima je strogo zabranjeno prisustvo treningu izuzev ako je roditelj pozvan od strane trenera. Trener je obavezan doći na trening najmanje 15 minuta ranije. Djevojčice ne smiju uči u svlačionicu ni u dvoranu bez trenerovog prisustva.

  7.8. Na trening se zabranjuje nošenje mobitela, a najstrožije je kažnjivo njegova upotreba, Ukoliko djevojčica i donese mobitel obavezna ga je na početku treninga ugasiti i odložiti na sto trenera. Ne preporučuje se ni nošenje na trening drugih vrijednih stvari. U slučaju hitnosti koristit će se trenerov mobitel.

  7.9.  Raspored treninga kao i sve druge aktivnosti su transparentne i blagovremeno postavljene na našoj web stranici i na našoj facebook stranici.

  7.10. Odlazak i učešće takmičarki na takmičenja je uvijek transparentno. Učešće na pojedinim takmičenjima je uvijek i isključivo u nadležnosti trenera. Svako takmičenje ima različite propozicije  i stručna procjena trenera je neizbježna.U organizaciju takmičenja u smislu odlaska , a ne odabira takmičenja roditelj će uvijek biti na vrijeme informisan. Roditelj nikako ne može uticati na odlazak pojedinih takmičenja , pogotovo ukoliko dijete nije spremno ili treniralo duži vremenski period.

  7.11. Uplata mjesečne članarine je obavezna najkasnije do 10 –og (desetog) u mjesecu.Članarina se uplaćuje na žiro račun kluba ili  u posebnim slučajevima na blagajni kluba. Roditelj je obavezan primjerak uplatnice dostaviti treneru ili sekretaru kluba.

  Na bilo koji način da se uplaćuje članarina , roditelj je dužan donijeti člansku knjižicu u kojoj se evidentira datum uplate, stavlja potpis i pečat sekretara ili predsjednika kluba.

  Žiro račun kluba je: 1610000022650093 Raifaissen bank – Sarajevo.

  7.12. Klub je obavezan i voditi knjigu protokola u kojoj se evidentira primljena i poslana pošta.

  7.13. Tokom cijele godine klub ne pravi pauzu sa treninzima , što znači da tokom cijele godine roditelj je u obavezi plačati članarinu za djevojčicu – trening.

  7.14. Takmičarke kluba i roditelji ne mogu samovoljno praviti duže pauze za trening. Za ovaj sport je nedopustivo duže odsustvovanje sa treninga ( kada je u pitanju takmičarski nivo A i B programa).Pauzu za vrijeme godišnjih odmora dijete koristi u dogovoru sa roditeljima. Period kada dijete koristi odmor sa svojim roditeljima to je ujedno i pauza za dijete da ne trenira.Razlog ovakvog načina rada je jer se za vrijeme zimskih i ljetnjih raspusta najviše uradi , djeca nemaju školskih obaveza i na treninge dolaze rasterećena i bez stresnih školskih obaveza.Za vrijeme raspusta djeca imaju mnogo slobodnog vremena i ovakav dugogodišnji sistem rada se pokazao opravdanim. Ukoliko dijete odlazi na godišnji sa roditeljima ili se broj treninga za vrijeme godišnjih odmora smanji roditelj plaća istu cijenu članarine kada su pripreme za nastupe i takmičenja povećava se broj treninga i to povećenje broja treninga se ne plaća tako da je to vid kompenzacije. Klub ima obavezu platiti istu cijenu dvorane bez obzira koliko je curica na treningu.

  7.15. Članarina se plaća tokom cijele godine najkasnije do 10 – og  u mjsecu.

  7.16. Ukoliko takmičarka duže od mjesec dana ili dva mjeseca ne dolazi na trening iz neopravdanih razloga , a želi dalje trenirati dužna je prije nastavka treniranja izmiriti zaostale članarine. Opravdani razlozi su : sportska povreda, bolest ili drugi porodični razlozi. Nedolazak djeteta na trening u ovakvim slučajevim roditelj je obavezan upoznati trenera i rukovodstvo kluba.

  7.17. Ukoliko se uvidom u evidenciju utvrdi da članica kluba nije dolazila na trening i nije trenirala 3 mjeseca i duže (dječije odsustvo nije najavljeno) članice se briše iz evidencije članstva. Ponovni upis je moguć uz 50% plaćanje članarine za sve zaostale mjesece. 

  7.18. U slobodno vrijeme članicama se preporučuje odlazak u pozorište, na izlet u prirodu, slušanje klasične muzike, slikanje, pisanje i čitanje knjiga.

  7.19. Od svake članice kluba , a posebno od takmičarki se očekuje i zahtjeva maksimalna kolegijalnost i fer – plej ponašanje. Ukoliko članica kluba bude 3 (tri ) puta opomenuta i dobije pismenu opomenu zbog drskog, neprimjerenog i nesportskog ponašanja bit će isključena iz kluba. Pismene opomene će biti evidentirane u sveske tj. dnevnike rada koji roditelji svakako trebaju potpisati nakon svakog treninga.

  7.20. Od svih članica kluba i njihovih roditelja očekuje se maksimalna profesionalnost i poštivanje Pravila kluba. Saradnja sa članicama, trenerima i roditeljima mora biti civilizovana, realna, razumljiva te da roditelji nikako ne pravdaju neprimjereno ponašanje djeteta. Roditelj je svoje dijete povjerio našem klubu , klub to mora respektovati, uvažavati i svakako cijeniti. Od svih članova kluba očekuje se širenje pozitivne energije na svim poljima i u svim situacijama.

  7.21. Takmičarski nivoi su varijabilni  tj. promjenljivi i oni ovise isključivo o napretku djeteta. Ukoliko je takmičarka na početku kalendarske godine registrovana u jednom programu A, B ili B – light u tom programu mora takmičiti do kraja kalendarske godine 

  Takmičarski A – program je vrhunski, zahtjevniji i zahtjeva veliki broj sedmičnih treninga. Članarina za ovaj program je i najskuplja upravo iz razloga većeg broja treninga i većeg angažovanja trenera. Takmičarke ovog programa su djevojčice koje se kontinuirano pripremaju za velika  - značajna takmičenja (evropska, svjetska, mediteranske igre...).

  Takmičarki A – programa nije dozvoljeno nikakvo odstupanje od ovog Pravilnika. Nepoštivanjem ovog pravilnika takmičarka iz A programa se prebacuje u niži rang takmičenja.

  Takmičarka B – programa je perspektivna takmičarka, sa nešto manjim brojem treninga, jeftinijom članarinom. Ovo je takmičarka od koje se očekuje da nakon određenog vremena treniranja i postugnutih rezultata pređe u takmičarski A – program.

  Takmičarka B  light– programa je najniži takmičarski nivo i ove djevojčice treniraju 2 puta sedmično po 90 minuta i jednom sedmično trening u trajanju 3 (tri sata).

  Članarine za sve nivoe su različite ( različit broj treninga i broj sati provedenih na treningu) . Članarina se formira na osnovu broja sedmičnih treninga i ponuđenog programa rada.

  Rekreativni program trenira 2 (dva ) puta sedmično po 90 minuta.

  Takmičarski nivoi i programi se formiraju na osnovu trenerove – stručne procjne i na osnovu dječijeg kvaliteta i postignutih rezultata.

  7.22. Najuspješnijim takmičarkama klub će na kraju kalendarske godine uručiti i specijalna priznanja za postignute rezultate, nesebično zalaganje na treningu. Za ovakvo priznanje jedini kriteriji su takmičarski

  rezultati. Takmičarka koja bude kandidat za ovakvo priznanje i dobije ga mora biti uzor i primjer drugim djevojčicama u svim oblastima i aspektima života ( takmičenja, školski uspjeh, ponašanje, kultura, prijateljstvo...).

  Posebno  - specijalno  priznanje može se uručiti i trenerima koji se istaknu u svome radu.

  Posebno priznanje klub će urućiti i osobama koji su svojim angažmanom doprinijeli afirmaciji i popularizaciji ritmičke gimnastike i kluba.

  Član 8.

  IV  TRENERI

  KARAKTER TRENERA:

  1.Moraju biti iskreni, moralni i dobre osobe. Nije lako biti iskren kada to možda košta, igrati fer igru kada ostali varaju.

  2.Nije lako držati se svojih ubjeđali je neophodno za dobrog trenera.

  3.Kontrolisti snažne impluse, biti odgovoran za svoje stavove i djela, prihvatati se nekada i neprijatnih zadataka ili pak sadašnjost žrtvovati za budućnost.

  4.U svakoj situaciji odupirati se cinizmu i u svakoj situaciji iznalaziti najbolja rješenja.

  5.Nije lako a mora se uvijek biti ljubazan, misliti na druge i velikodušno prosuđivati.

  6.Nije lako ali se mora sebe 100% davati i bez ikakvog očekivanja zahvalnosti ili nagrade.

  7.Nije lako uspjeti , i konstantno se edukovati , učiti iz poraza i neuspjeha, rizikovati ponovan neuspjeh, počinjati iznova, dostojanstveno gubiti i radovati se uspjehu drugih.

  8.Nije lako , ali treneri moraju biti karakterne osobe zato što je to uzvišeni čin i izvanredno dostignuće.

  9.Trener uvijek mora biti svjestan da ima ogroman uticaj na vaspitanje djece, mladih sportista i zato nikada ne smije vrijednost rezultata, pobjede staviti iznad vrijednosti izgradnje visokih ideala karaktera sportske ličnosti.

  10.Nikada ne zaboraviti da se djeca sportom bave zbog zadovoljstva, ljubavi i učenja a pobjeda i takmičenje je samo dio trenažnog i sportskog procesa.

  11.Osnovno načelo sportske filozofije mora biti:

  „ Sportista je primaran – pobjeda je sekundarna!“

  12.Trener mora biti primijer morala i etičnosti.

  13.Trener ne smije vršiti pritisak na članove kluba ili škole da takmičari imaju posebne privilegije , posebno ako su neutemeljene.

  14.Trener uvijek treba biti pozitivan primjer djeci, dijeliti sa njima pozitivna iskustva te svakom sportisti pružiti podjednake šanse.

  15.Trener treba biti primjer emocionalne kontrole, fer – pleja, moralnih standarda, pobjeđivanja bez likovanja, primjer prihvatanja poraza sa dostojanstvom i bez prigovora.

  16.Trener mora sve svoje stručne kvalitete, ljudske potencijale staviti u funkciju opšteg dobra, fizičkog ,mentalnog, socijalnog i emocionalnog razvoja djeteta.

  Svi treneri u klubu moraju biti stručno osposobljeni za neposredan rad sa djecom i sposobne za rukovođene trenažnim procesom. Treneri u klubu moraju ispunjavati sljedeće uslove:

  8.1. Imati odgovarajuću stručnu spremu, fakultet sporta ili trenersku školu.

  8.2. Imati odgovarajuću stručnu spremu iz drugih oblasti bliskih sportu, pedagogiji ili licencu za rad u oblasti sporta.

  8.3. Poželjno je da imaju status vrhunskog sportiste i diplomom za rad sa djecom.

  8.4. Bez obzira koju diplomu trener posjeduje trener mora biti pedagog, psiholog, dobar organizator te da sa mnogo ljubavi radi sa djecom te da treninge osmišljava da djeci bude edukativan, kvalitetan i zabavan..

  8.5. Trener bez obzira sa kojim nivom radi mora poznavati jedan strani jezik i obavezno informatički opismenjen.

  8.6. Status trenera i drugih stručnih saradnika , prava i obaveze regulišu se posebnim Ugovorima.

  8.7. Treneru se može i otkazati angažman ukoliko ne poštuje Pravila kluba, Statut  i ukoliko svojim ponašanjem narušava ugled kluba i sporta uopšte.

  8.8. Treneru se može otkazati angažman i ukoliko ne postiže uspjeh u ostvarivanju i realizaciji plana i programa, te izostane kod takmičarke zadovoljavajući napredak i rezultat.

  8.9. Ukoliko trener iz bilo kojeg razloga sam podnese zahtjev za prestankom angažovanja , klub ima pravo da angažuje trenera koji će raditi 2 mjeseca na probnom radu.

  8.10. Svi treneri su dužni da se kontinuirano usavršavaju i edukuju u radu i struci, redovno prisustvuju stručnim seminarima, sarađuju sa drugim stručnim organima, trenerima iz drugih klubova kao i nadležnim institucijama za sport.

  8.11. Glavni trener je obavezan na kraju kalendarske godine podnijeti i izvještaj  sa takmičenja Upravnom odboru i Skupštini kluba. Glavni trener je obavezan podnijeti izvještaj i o radu drugih trenera i drugih stručnih saradnika.

   

  Član 9.

  KODEKS  PONAŠANJA  SPORTISTA

  1.Sve sportiste ,trenere, sudije , roditelje i gledaoce tretirati i uvažavati sa dostojanstvom. Sakomunicirati učtivo i sa poštovanjem koristeći prikladan ton i govor. Ne smije nikoga ismijavati niti koristiti bilo kakve uvredljive geste ili riječi.

  2.Kontrolisati svoj temperament, ne provocirati svoje protivnike , na svakom treningu i takmičenju demostrirati sportsko ponašanje, dobar karakter i fer plej ponašanje.

  3.Sarađivati sa trenerima i drugim medicinskim osobljem koji brinu o djetetovom zdravlju.

  4.Na svaki trening, takmičenje ili sastanakna vrijeme, a eventualno kašnjenje ili izostanak  blagovremeno opravdani.

  5.da bude što kvalitetnija takmičarka, tako što će adekvatno trenirati, pravilno se hraniti, slušati svoje trenere i od njih učiti.

  6.Truditi se da u školi i na treningu daju svoj maksimum.

  7.Čkluba moraju biti poštene, ne lagati, ne varati i ne krasti.

  8.Zalagati se za pojedinačni i(klubski) uspjeh.

  9.Ohrabljivati i pomagati svoje drugarice u klubu da postanu što bolji sportisti i što bolji ljudi.

  10.Trening i sport članici pruža mogućnost za postizanje rezultata, da stiće i uči životno vrijedne vještine da im sport bude zabava i da u njemu uživaju.

  Član 10.

  V  ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

  O zdravstvenoj zaštiti takmičarki brine KRSG „Olimpik“ u saradnji sa Zavodom za sportsku medicinu Kantona Sarajevo . Svaka takmičarka je obavezna obaviti 2 (dva) puta godišnje uraditi sistematski pregled, tj. svakih 6 (šest) mjeseci.

  10.1.

  Klub je obavezan napraviti Zdravstveni karton u kojem se evidentiraju ljekarski pregledi i arhiviraju svi Zdravstveni kartoni u kancelariji kluba.

  Član 10.

  VI  MARKETING I PROPAGANDA

  Marketing i propagandu kluba obavljaju isključivo direktor – predsjednik kluba ili druga ovlaštena osoba od strane direktora – predsjednika kluba. Ovo ovlaštenje propisuje se posebnom Odlukom.

  Roditeljima je zabranjeno da daju bilo kakve informacije o klubu , razultate sa takmičenja da postavlja na internet portale ili bilokakve članke bez odobrenja odgovorne osobe kluba. Roditelji ne mogu dogovarati gostovanja na televiziji ili slične aktivnosti koje nisu u njihovoj nadležnosti.

  Stručnim i marketinškim radom kluba rukovode osobe koje su posebnom Odlukom za ove aktivnosti imenovane.

  Član 11.

  VII  UPIS  NOVIH ČLANOVA

  KRSG „Olimpik“ tokom cijele godine organizuje upis novih članova. Učlanjenje u klub je na dobrovoljnoj osnovi roditelja i djece. Pristupanjem u članstvo roditelj je obavezan popuniti Evidencijski list, donijeti 2 (dva) rodna lista koja ne moraju biti ovjerena,  4 fotografije, pročitati i potpisati Pravilnik KRSG „Olimpik“ i platiti upisninu i članarinu.Jedan primjerak Pravilnika roditelj zadržava kod sebe.

  Upisnina za upis je 20 (dvadeset konvertibilnih maraka) KM. U navedenu cijenu roditelj i dijete dobivaju:

  -          Člansku knjižicu

  -          Pravilnik KRSG „Olimpik“

  -          Slikovnicu  ( od 75 stranica) namjenjenu najmlađem uzrastu

  Najmlađe djevojčice koje se upisuju trebaju u najkraćem vremenskom roku nabaviti odgovarajuće rekvizite za ritmičku gimnastiku.

  Sportska oprema je ista i važeća za sve članice.

  Član 12.

  VIII  POVELJA I PRAVA MLADIH SPORTISTA

  Uprava kluba mora poštovati sljedeće kriterije:

  1.Pravo da se bave sva djeca sportom.

  2.Pravo da se bave sportom na nivou koji je u skladu sa nivem znanja ikao i sposobnosti svake djevojčice.

  3.Pravo da ih vode kvalifikovane i stručne osobe.

  4.Pravo da se bave u zdravoj i bezbjednoj sredini.

  5.Pravo da se sportom bave kao djeca a ne kao odrasli ljudi.

  6.Pravo na odgovarajuću sportsku pripremu za takmičenja visokog ranga.

  7.Pravo na podjednake šanse u borbi za bolji rezultat i uspjeh u sportu.

  8.Pravo  da se prema svakom djetetu postupa sa poštovanjem, dostojanstvom i uvažavanjem.

  9.Pravo na zabavu u sportu.

  10.Pravo na zaštitu zdravstvenu, zaštitu od vršnjačkog zlostavljanja bilo koje vrste ipravo na rad u zdravoj sredini koja zrači pozitivnom energijom.

  Član 13.

  KODEKS PONAŠANJA RODITELJA

  Roditelji se trebaju pridržavati sljedećih pravila :

  1.Kao roditelj uvijek ću imati nada se moje dijete bavi sportom i takmiči zbog sopstvene zabave i uživanja u ovom sportu , a ne zbog mog roditeljskog zadovoljstva.

  2.Aplaudiraću dobrim akcijama, vježsvih ritmičarki bez obzira iz kojeg je kluba. Čestitaću svim svim članicama na nastupu bez obzira na  postignuti rezultat.

  3.Poštovaću trenerske i sudijskei apelovati da i moje dijete se rukovodi poštovanjem navedenih Odluka.

  4.Nikada se neću podsmjehivati i neću dobacivati uvredljive komentare kada gimnastičarka pogriješi. Uvijek ću davati pozitivankoji će djelovati motivirajuće i ohrabljujuće za svaku djevojčicu.

  5.Osuđivađu svako nasilno ponašanje bez obzira da li dolazi od trenera, sudije, gledaoca ili takmičarke.

  6.Bit ću pozitivan i motivirajući roditelj i posmatrač (gledaoc) . Neću psovati, pocjenjivati lošije i manje kvalitetne, neću vikati, vrijeđati i dobacivati iz gledališta trenerima i sudijama za vrijeme takmičenja.

  7.Poštovat ću prava, dostojanstvo i ličnost svakog djeteta – mladog sportiste bez obzira na sposobnost,i kulturnu pripadnost i bez obzira na ekonomsko – socijalni status.

  Član 14.

  IX  EKONOM KLUBA

  Ekonom kluba je zadužen za rekvizite i sportsku opremu. Ekonom je obavezan da vodi reversni list na kojem se tačno upisuje zadužena oprema ili rekviziti. Reversni list obavezno sadrži i novčanu vrijednost opreme ili rekvizita. U slučaju oštećenja ili gubljena opreme ili rekvizita roditelj je dužan nadoknaditi novčanu protivvrijednost zadužene opreme ili rekvizita.

  Ekonom kluba se angažuje po potrebi i u skladu sa aktivnostima koje klub realizuje. Ekonom kluba sa još dva člana Iventurne komisije koju imenuje Upravni odbor kluba. Iventura se organizuje na kraju kalendarske godine.

  Ekonomu kluba strogo je zabranjeno uplitanje u stručni rad kluba.

  Član 15.

  X  ZAVRŠNE ODREDBE

  O poštivanju ili eventualnom kršenju članova ovog Pravilnika brine se UO kluba i sekretar kluba.Tumačenje ovog pravilnika daje odgovorna osoba kluba ili UO kluba.

  Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

  Sarajevo, 17., januar 2010. godine

  Broj: 17 – 0110 /10 od 17.01.2010. godine                              Predsjednik UO KRSG „Olimpik“

                                                                                                   Hidajeta Glavinić : ____________

   

  Ime i prezime roditelja: ___________________________

  Svojeručni potpis roditelja: ________________________

  Datum potpisivanja Pravila KRSG „Olimpik“ : ________________________________________

   

   happy be happy familiy


  © 2023 krsg-olimpik.ba. All Rights Reserved.

  Please publish modules in offcanvas position.